693
به گزارش همبستگی البرز: مرحوم «نیما نهاوندیان» 3 دی سال جاری در سن 31 سالگی بر اثر آنچه که ...


16
ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.


983
در مباحث آماری، ضریب همبستگی پیرسون یا ضریب همبستگی حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون میزان همبستگی ...


544
شادی از جنس همبستگی و یک رنگی. در هنگام جشن یا مراسم سنتی خاص که وارد ایل بختیاری می شوی ...


774
تور مشهد , تور مشهد 95 , بهترین تور مشهد 95 , نرخ ویژه تور مشهد زمستان 95 , تور مشهد 95 , قیمت تور ...


105
کلمات کليدی: عوامل زيستي موثر بر هوش، تفاوت هاي جنسي و هوش، عوامل محيطي موثر بر هوش، روان ...


223
نگاه اجمالی ذره بنیادی پایداری با بار الکتریکی منفی 1.602x10-19 کولن و جرم در حال سکون 9.109x10-31 ...


518
كسی بر گرفت از جهان كام دل . كه یكدل ُبوَد با وی آرام دل. ازدواج سنگ بنای تشكیل خانواده است ...


80
وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی شبکه ملی مدارس ایران رشد


603
معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر در دیدار با هیات آلمانی با ...


462
مقدمه: عادت کردیم به نام و واژه بسنده کنیم . به نام های « شهر » و « محله »، عادت کرده ایم و از ...


295
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.