175
تیم ملی هندبال ایران با پیروزی مقابل عربستان به مرحله نیمه نهایی رقابت های انتخابی المپیک راه یافت.


501
تیم ملی هندبال ایران با پیروزی مقابل عربستان جواز حضور در مرحله نیمه نهایی رقابت های انتخابی المپیک را کسب ک...


66
تیم ملی هندبال ایران با پیروزی مقابل عربستان جواز حضور در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های انتخابی المپیک را کسب کرد.


980
... تیم ملی هندبال ایران با برتری 35 ... مرحله نیمه نهایی ... ایران با شکست عربستان راهی ...


2
هندبال ایران با شکست بحرین ... حریف ایران در مرحله نیمه نهایی هندبال انتخابی المپیک 2016 شد ...


669
تیم ملی هندبال ایران در چهارمین مسابقه خود در رقابت‌های انتخابی المپیک برابر قطر مغلوب شد.


985
دانمارک ،قهرمان مسابقات هندبال المپیک ریو، با ... و راهی نیمه نهایی شد. ... شکست ایران ...


132
... نهایی شد. در این مرحله با ... به مرحله نیمه نهایی و ... انتخابی المپیک ...


832
... در مرحله نیمه نهایی انتخابی ... هندبال-ایران-با-شکست- ... نهایی انتخابی المپیک مشخص شد. ...


62
... ۲۰۰۷ موفق شد با شکست تمام ... ایران در ... هندبال انتخابی المپیک ... مرحله نیمه نهایی و ...


888
تیم ملی هندبال کشورمان به فینال مسابقات انتخابی المپیک 2016 رسید.


642
... در مرحله نیمه نهایی انتخابی ... هندبال-ایران-با-شکست- ... نهایی انتخابی المپیک مشخص شد. ...


824
... انتخابی المپیک ... یافت و با شکست برابر قطر به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه نهایی شد. ...


622
... ۲۰۰۷ موفق شد با شکست تمام ... ایران در ... هندبال انتخابی المپیک ... مرحله نیمه نهایی و ...


747
انتخابی المپیک ... به نیمه‌نهایی با شکست ... در بازی رفت، العین راهی مرحله نیمه‌نهایی ...


356
هندبال انتخابی المپیک لندن ‌ ایران با شکست قطر به نیمه ... برد راهی مرحله نیمه ...


968
هندبال انتخابی المپیک؛ ایران با شکست عربستان راهی مرحله نیمه نهایی شد ; ...


733
... هندبال ایران با ... برابر عربستان پیروز شد. نیمه اول ... دوم راهی مرحله نیمه‌نهایی ...


260
... مسابقات هندبال انتخابی المپیک ... با توجه به شکست ایران ... پیاپی به مرحله نیمه نهایی


506
... هندبال انتخابی المپیک ... مرحله نیمه نهایی موفق شد ... ایران به فینال با شکست ...