6
برنامه تورشا شیرین هر هفته جمعه ها به مدت 120 دقیقه از سیمای مرکز اردبیل تولید و پخش می شود.


92
معین در سال ۱۳۳۰ در نجف‌آباد واقع در استان اصفهان در خانواده‌ای کاملاً مذهبی و از نظر مالی ...


876
مینیمالیسم در هنرهای تجسمی. کمینه‌گرایی در نقاشی را می‌توان زاییده هنرمندان روس دورهٔ پس ...