814
1- برای ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران . ... 1- هنگام ادای قول ، سوگند و سوگند پرچم .


120
سه انگشت وسط نشانه سه جزء قول و ... 1- هنگام ادای قول ، سوگند و سوگند پرچم .


233
1- هنگام ادای قول ، سوگند و سوگند پرچم . 2- هنگام کسب اجازه از مقامات بالاتر سازمان و مربی و ...


52
بر طبق قول ، سوگند ، شعار و منش های سازمانی ... 1- هنگام ادای قول ، سوگند و ...


838
قول و علامت و ... به تن نداشته باشند و بخواهند خود را به دیگران معرفی كنند و همچنین هنگام ادای ...


202
برطبق قول ، سوگند ، شعار و منش های سازمانی ، رفتارهای ... 1- هنگام ادای قول ، سوگند و ...


849
زکات فطره از واجبات عبادی است؛ از این رو، هنگام ادای آن قصد ... بنابر قول مشهور، پرداخت ...


740
و اما به قول نیمای ... نماز گزاران در نماز گاه در هنگام ادای نماز بر تابوت یک دادخواه ...


462
1- برای ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ... 1- هنگام ادای قول ، سوگند و سوگند پرچم .


653
1- هنگام ادای قول ، سوگند و سوگند پرچم .


270
جمعه‌ی سرخ قول‌اردوی ... را که در حال ادای نماز ... و از سربازان هنگام داخل شدن کارت ...


196
برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول ... از هنگام پرداخت پيش پرداخت و ديگر ...


711
سه انگشت وسط نشانه سه جزء قول و ... 1- هنگام ادای قول ، سوگند و سوگند پرچم .


992
– معمولاً به هنگام نوشتن نامه کمتر ... اداری برای ادای ... نقل قول ویا مشاهده ...


813
چطور می توانید در هنگام نزدیکی با ادای این واژه ها ، حس شهوانی را بالا ببرید :


487
وبسایت تشکیلات پیشتازان دبیرستان دوره اول تیزهوشان شهرستان قروه


193
برطبق قول ، سوگند ، شعار و منش های سازمانی ، رفتارهای ... 1- هنگام ادای قول ، سوگند و ...


432
مسلمانان معمولاً در هنگام رکوع اذکاری را می‌گویند مانند سبحان ...


568
آنتونیو کوستا، ‌نخست وزیر جدید پرتغال،‌ قول داد که با پرهیز ... پرتغال در هنگام ادای ...