276
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک ضرورت وجودی و نیاز کشور امروزه ماشینها و ...


765
هوش مصنوعی هوش مصنوعی یا هوش ماشینی را باید عرصهٔ پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانشها ...


799
unique web site manager as a part of academic web tools program, developed by ali reza nemati, jazireh danesh, universws, has conference & magazine and other web ...


353
دانشگاه علم و صنعت ايران Iran University of Science and Technology was originally founded in 1929 as the first Iranian institution to train engineers.


865
درس هوش مصنوعی - بهار ... دانشگاه علم و صنعت ...


785
هوش مصنوعی در علم ... محدودهٔ توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی در صنعت و دانشگاه‌ها دنبال می ...


675
علم هوش مصنوعی,علمی است ... کاربرد هوش مصنوعی در صنعت. ... انسان مصنوعی است و به عبارت ...


662
هوش مصنوعی. ارزیابی‌ها. دانشگاه علم و صنعت ... پیش‌بینی آب و هوا با کمک توئیتر! توسط فاطمه ...


85
تاریخچه هوش مصنوعی و بیان ... مثال صنعت خودرو یا ... به عرصه علم هوش مصنوعی نگاه ...


198
اکثرکتابهای هوش مصنوعی 1 ، را مطالعه و طراحی عاملهای هوشمند ... دانشگاه علم صنعت ...


699
دانشجوی دکتری کامپیوتر- گرایش هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه علم و صنعت ایران


528
مشخصات نویسندگان مقاله افق های نوین هوش مصنوعی و شبکه های عصبی درحل ... دانشگاه علم صنعت ...


439
کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت . ... هوش مصنوعی و بازی باعث ... علم اطلاعات و هوش مصنوعی ...


406
هوش مصنوعی علم و مهندسی ایجاد ماشینهایی با هوش با به کارگیری از کامپیوتر و الگوگیری از درک ...


444
کسب و کار های آینده مطمئنا متاثر از صنعت هوش مصنوعی می ... برای توسعه دهندگان علم و فناوری و ...


920
هوش مصنوعی در علم پزشکی امروزه به دلیل ... سیستم‌های ai در صنعت و دانشگاه‌ها دنبال می ...


731
صنعت هوش مصنوعی تا ... بنگ یک سایت علمی، تحقیقاتی میباشد که توسط تعدادی از علاقمندان به علم و ...


357
هوش مصنوعی در علم ... محدودهٔ توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی در صنعت و دانشگاه‌ها دنبال می ...


407
علم و شبه علم ... پیشرفت صنعت هوش مصنوعی هنوز ... پیدا کنیم و به نظر من هوش مصنوعی به خاطر ...


811
علوم داده تقریبا در همه زمینه‌ها و حوزه‌های علم، فناوری، خدمات و صنعت ... و هوش مصنوعی ...