822
دکتر حسین صفرزاده - استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز..1 دکتر کامل کمالی - استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد …


736
دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : هوش هیجانی و اثربخشی بازاریابی کارکنان


924
تأثیر هوش هیجانی کارکنان بر اثربخشی بازاریابی: مدیریت کسب و کار: مقاله 9، دوره 3، شماره 11، پاییز 1390 ، صفحه 180-203 اصل مقاله (495 k)


540
با توجه به فضای رقابت جهانی و تغییر و تحولاتی که با شتاب در جهان امروز رخ می‏دهد. شرکت‏ها برای حفظ بقای خود دست به اقداماتی می‏زنند یا شرایط را برای اثربخش کردن عملکرد واحد‏ها یا بخش‏های ...


409
تأثیر هوش هیجانی کارکنان بر اثربخشی بازاریابی: مقاله 9، دوره 3، شماره 11، پاییز 1390 ، صفحه 180-203 اصل مقاله (495 k)


908
... و مدیریت «هوش هیجانی و اثربخشی ... و اثربخشی بازاریابی را ... سازمانی کارکنان ...


766
در این تحقیق سه نوع هوش فرهنگی، هیجانی و ... رابطة هوش کارکنان و ... هوش رقابتی و اثربخشی ...


840
... باشد و ممیزی بازاریابی را ... و هوش هیجانی را ... نیازمند کارکنان و ...


531
پروپوزال بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان. ... بازاریابی ... و اثربخشی ...


149
چکیده این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی» با این هدف کلی و 5هدف فرعی در سال 1391 در شهرک


264
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد ... کارکنان و ... و نقش آن در بازاریابی ...


835
... سنجش اثربخشی و کارآیی ... بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و ...


286
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی عنوان: بررسی رابطه بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ...


942
رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان بخش بازاریابی ... بین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی» در ...


562
... خلاقیت و کار افرینی کارکنان, ... هوش هیجانی و اثربخشی ... بازاریابی داخلی و برند ...


292
هوش هیجانی و تأثیر آن در افزایش قابلیت های کارکنان و ... هوش عاطفی با اثربخشی ...


538
این پژوهش بدنبال بررسی رابطه بین اثربخشی کارکنان و هوش ... هوش هیجانی و ... بازاریابی ...


248
بین هوش هیجانی و اثربخشی ... روابط کارکنان و مدیر ... استراتژی های بازاریابی در ...


424
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی (مورد: کتابخانه‌های عمومی شهرستان یزد)


794
تاکنون پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ... بازاریابی و ... اثربخشی آموزش و ...