272
وابستگی به احساسی ... یکی از طرفین یا چیزی، اوضاع ... عنوان دوست داشتن ولی در اصل ...


108
بدون تردید همه ما در طول زندگی به فرد یا افرادی وابستگی داشته ایم و عشق و دوست داشتن های ما بدون رنج و درد نبوده است.


880
ترجمه یکتا فراهانی : برای بسیاری از ما پیش آمده که در دورانی از زندگی خود دچار ضعف‌هایی می‌شویم که از آن جمله می‌توانیم از وابستگی به چیزهای مختلف (اعم …


11
در وابستگی ترس از تنهایی ... کلمه عشق و دوست داشتن را از ... کسی یا چیزی باشد که ...


358
رهایی از وابستگی - تفاوت وابستگی و دوست داشتن - وابستگی نگاهی محدود و بسته به دنیای پیرامون ماست


391
کراش داشتن یا ... نشانه های دوست داشتن ... یکی دیگر از دلایل کراش داشتن و احساس وابستگی ...


649
چند وقت پیش این مطلب “وابستگی یا دلبستگی ... شریعتی رو دوست نداشتند ... داشتن واقعی ...


770
ولی هم‌ وابستگی مفهوم نامعلومی ... ارباب رجوع یا بهترین دوست ... پذیری و داشتن حد و ...


630
البته منظور روانشناسان و محققان، از بین بردن کامل وابستگی‌های عاطفی یا بی ... دوست داشتن رنگ ...


3
تفاوت میان دوست داشتن ... تفاوت میان دوست داشتن ، عشق و وابستگی در ... میگیرد یا اینکه شما در ...


652
سلام.خواهش میکنم بهم کمک بکنین.حالم خیلی بده.من چند وقت پیش ها با ی پسر آشنا شدم و بعد مدتی فهمیدیم که هر دوتامون بهم علاقه داریم.من متوجه شدم که امکان


129
وابستگی عاطفی ... و برای توجیه خود اسم آن را “عشق” ، “دوست داشتن زیاد” یا “احساس تعهد ...


647
آیا می‌دانید تفاوت عشق و دوست داشتن با وابستگی (عادت) عاطفی چیست؟


582
7/21/2015 · از وابستگی تا عشق چطور می شود که رابطه ها از وابستگی و اسارت به درجه ی عشق و آزادی می رسد؟و از پیچک های مزاحمی که تحت عنوان دوست داشتن ولی در اصل وابست


923
اگر وابسته ی کسی شوید، دوست دارید ... یا در مقابل، "تو ... داشتن ولی در اصل وابستگی، وجود ...


987
وابستگی داشتن شوهر من به خانواده خودش یک معزل واسه من شده و من میخوام طلاق بگیرم نه بخاطر حرفی که بهم زده نه فقط سبب تصمیم من همین عدم استقلال فکری و …


326
در وابستگی، زن یا شوهر یا هر دوی آنها ... تفریط‌ها به صمیمیت و دوست داشتن ربطی ندارد و ...


19
دوست داشتن ... و یا ناکامی در زندگی خود ما هستیم و نه کس دیگری. هر چه بیشتر از وابستگی خود ...


29
12/17/2016 · #وابستگی_یا_دلبستگی ؟ ... دوست داشتن - امیرنظام - Duration: 8:47. Amir Samadabadi 26,136 views. 8:47.


284
تفاوت میان دوست داشتن ، عشق و وابستگی در ... داشته باشد پس حس دوست داشتن و یا حس وابستگی نمی ...