589
چند واژه شعر - من دچار شده ام به جزر و مدی بی پایان...با روی ماه تو


821
چند واژه شعر - شعر کوتاه - من دچار شده ام به جزر و مدی بی پایان...با روی ماه تو


811
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی


947
سرویس جست‌وجوی واژه با بیش از ۱ میلیون واژهٔ فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی و ...


502
معنی واژهٔ شعر در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


707
حرف زیاد داریم اما. ما همه کارگریم. از کوره اگر در برویم. آجر می شود نانمان ... حسن آذری


258
واژه ی " هیچ " در شعر بیدل. جاوید فرهاد . جان هیچ و جسد هیچ و نفس هیچ و بقا هیچ


28
در این قسمت از جس جو شما به لغت نامه فارسی دسترسی دارید، در این بخش شما علاوه بر اینکه می ...


30
persian to english , english to english and perisan to persian dictionary


666
شعر و نقد - واژه - شعر ونقد برای نشر اشعار بيژن باران و نقد شعر برای شبکه ی شعر-دوستان فارسی


756
شعر و نقد - واژه - شعر ونقد برای نشر اشعار بيژن باران و نقد شعر برای شبکه ی شعر-دوستان فارسی


853
خداوند بی نهایت است، لامکان و بی زمان ،اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می ...


586
من درباره ی این شعر هیچی نمیگم! (چون به نظرم فوق العاده است!!!) فقط به متن زیر که از کتاب "دو قدم ...


639
جهانی بیندیشیم ... - واژه عشق در شعر فارسی - ادبیات ایران و جهان


210
فرهنگ - فرهنگ و شعر فارسی - در اين وب نوشت ديدگاه ها و دستاوردهاي پژوهشي اينجانب در قلمرو ...


693
ضجه ی ساعتی که منتظر است . تا تو را دست جاده بسپارد. تا مرا بی تو معتقد باشد. تا مرا هر نفس ...


912
خداوندگان شعر - - خداوندگان شعر ... شمال و جنگل و کلبه فراهم کردنش با من حریرِ سبزِ شالی خیسِ ...


23
در این پژوهش نشان داده می‌شود که سپهری در زمینۀ واژه‌سازی و در ... ویژگی‌های زبانی شعر ...


378
واژه ‌ها. واژه ... در این شعر، مصراع های درون گیومه از شادروان قصیر امین پور(از شعر چلّگی کتاب ...


174
بیشتر افزودن یادداشت افزودن یادداشت جدید. نقش واژه ها در زبان شعر . نقش واژه ها در زبان شعر ...