966
چند واژه شعر - من دچار شده ام به جزر و مدی بی پایان...با روی ماه تو


603
سرویس جست‌وجوی واژه با بیش از ۱ میلیون واژهٔ فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی و ...


656
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی


937
نو آوری در واژه ها و شعر..., نویسنده: سوگند ابا سامن مفرد,خوب می دانیم که کلمات فی النفسه اصالت ...


51
معنی واژهٔ شعر در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


645
واژه ی " هیچ " در شعر بیدل. جاوید فرهاد . جان هیچ و جسد هیچ و نفس هیچ و بقا هیچ


29
چند واژه شعر - من دچار شده ام به جزر و مدی بی پایان...با روی ماه تو


578
در این قسمت از جس جو شما به لغت نامه فارسی دسترسی دارید، در این بخش شما علاوه بر اینکه می ...


254
persian to english , english to english and perisan to persian dictionary


972
در این پژوهش نشان داده می‌شود که سپهری در زمینۀ واژه‌سازی و در ... ویژگی‌های زبانی شعر ...


913
شعر، افغانستان ، شعر زنان، شعر فارسی، شعر معاصر افغانستان،شعر نو افغانستان


274
در این بخش بیش از 340000 بیت شعر از 35 شاعر نامی ايران برای استفاده همه دوستان فرهنگ ایران موجود ...


639
هنر، القای اندیشه های پنهان هنرمند است و ابزار ابلاغ آن به نوع هنر بستگی دارد.


428
نرم افزار واژه یاب بسامدی دیوان حافظ جهت جستجو و شمارش دقیق واژه ها در دیوان حافظ طراحی و ...


431
واژه‌های کلیدی در اشعار ... شعر حافظ بنا به ماهیّت و طبیعتش شرح‌طلب است.


387
مجموعه اشعار ناب شاعران معاصروجوان،بزرگترین سایت شعر و ادب فارسی،نقد شعر،داستان،شعرکوتاه ...


701
ضجه ی ساعتی که منتظر است . تا تو را دست جاده بسپارد. تا مرا بی تو معتقد باشد. تا مرا هر نفس ...


2
" جان هیچ و جسد هیچ و نفس هیچ و بقا هیچ ای هستی تو ننگ عدم تا به کجا هیچ " کاربرد واژه ی " هیچ ...


547
حضور این واژه ها در شعر بیدل نه مطلق اندیشه اند و نه مطلق هنر.فرهنگ واژه گانی خاص بیدل مربوط ...


276
به آن دسته از آرایه‌های ادبی که از تناسب‌های آوایی و لفظی میان واژه‌ها ... درونیِ شعر ...