329
واژه در شعر, نویسنده: ,واژه در شعر شعر تظاهر هنر است در سخن و ابزار این تجلّی، واژه که از ...


327
شاعر: سیدمهدی منتظری, شعر: واژه, دفتر: خاطره, می آیی و در من واژه ای سه حرفی طلوع می کند .....


94
معنی معنی شعر : شعر می دانید چیست؟شعر هم نوعی بهار زنـدگیستعالمی از واژه ها در باغ دل پروردن ...


266
سرویس جست‌وجوی واژه با بیش از ۱ میلیون واژهٔ فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی و ...


302
واژه‌نامه نوین چندزبانه ... ©تمام حقوق محفوظ است برای vajje.com. میزبانی‌شده بر روی سرورهای ...


600
معنی واژهٔ شعر در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


892
در این بخش بیش از 340000 بیت شعر از 35 شاعر نامی ايران برای استفاده همه دوستان فرهنگ ایران موجود ...


84
چند واژه شعر - من دچار شده ام به جزر و مدی بی پایان...با روی ماه تو


618
واژه - انجمن شعر سازمان بسیج ... اعتکاف در شعر آئینی/ تا شَوی از بندِ نفس خود رها در اعتکاف ...


942
شعر: این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست: اَفش (اوستایی: اَفْشْ مَن) گایْت (سنسکریت: ...


371
شعر: این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست: اَفش (اوستایی: اَفْشْ مَن) گایْت (سنسکریت: ...


547
شاعر: شاهد حنیفی, شعر: یک واژه, دفتر: علی, اخر این واژه کجای زندگیست که نه در نهان است نه هم ...


281
persian to english , english to english and perisan to persian dictionary


443
چند واژه شعر - غزل - من دچار شده ام به جزر و مدی بی پایان...با روی ماه تو


144
شعر و نقد - واژه - شعر ونقد برای نشر اشعار بيژن باران و نقد شعر برای شبکه ی شعر-دوستان فارسی


629
جهانی بیندیشیم ... - واژه زن در شعر فارسی - ادبیات ایران و جهان


882
بسامد واژه "زن" در شعر سپهری بسیار کم است و سهراب، او را در میان حجابی مستور کرده است.


581
بررسی واژه سیب در شعر سهراب ... باز کرد.که به عنوان نمونه در شعر سپهری به بحث در باره واژه ...


628
گل واژه های شعر و ادب پارسی - ادبیات ... خانه ای دارد کنار ابرها. مثل قصر پادشاه قصه ها


105
خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید - شعر و متن ادبی