427
واژه «قرآن» معروفترين نام كتاب آسماني مسلمين است كه خداي تعالي خود اين نام را براي كتاب ...


919
واژه شناسی قرآن. الاب. در عربی به معنای پدر است و هر چیزی را که سبب ایچاد ، اصطلاح و یا ظهور ...


930
واژه‌ «قرآن‌» معروفترین‌ نام‌ کتاب‌ آسمانی‌ مسلمین‌ است‌ که‌ خدای‌ تعالی‌ خ


117
واژه‌شناسی‌ قرآن‌(پژوهشی در قرآن) صفحه 1 از 2 1 2. رفتن به صفحه : جهت مشاهده مطالب کارشناسان و ...


570
« مؤمنی که قرآن می خواند و به آن عمل می کند مانند ... واژه های کـلـیـدی قـرآن: حَرَج ...


103
افرادی مانند «رابینز» در تاریخ زبان‌شناسی کوشیدند که مفهوم ... در آیات قرآن واژه کلمه برای ...


464
واژه شناسی قرآن کریم 1 . الف: الفهایی که در کلمات برای رساندن معنایی وارد می شوند سه نوع هستند:


218
سرویس جست‌وجوی واژه با بیش از ۱ میلیون واژهٔ فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی و ...


716
واژه‌ «قرآن‌» هفتاد بار (به‌ صور مختلف‌ نحوي‌) دراين‌ مصحف‌ شريف‌ بكار رفته‌ است‌.


933
واژه‌ شناسی قرآن. ... ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن ؛ خسروى حسينى سيد غلامرضا (فارسى)


617
‌واژه‌ «کبر» (استکبار) یکی‌ از مهم‌ترین‌ واژگان‌ کانونی‌ در قرآن‌ مجید است‌. این‌ واژه ...


299
خود واژه ی قرآن یعنی چه ... پس از مرگ شناسی.


342
واژه شناسی قرآن ... درباره تفاوت این دو واژه ، برخی واژه شناسان کوکب را ستاره بزرگ و نجم را ...


177
واژه شناسی قرآن مجید غلامعلی همایی علوم قرآن و حدیث کتابهای کارشناسی ارشد علوم قرآن و ...


679
درباره الله بيشتر بدانيم! - واژه شناسی قرآن کریم 4 کلید اسم اعظم خدا در قرآن ...


561
واژه‌شناسی‌ قرآن‌ علیرضا میرزا محمد. واژه‌ «قرآن‌» معروفترین‌ نام‌ کتاب‌ آسمانی ...


858
معناشناسي و نشانه شناسی در در قرآن ... اين واژه در قرآن کريم هم در معناي لغوي‌اش به کار ...


960
1. قرآن کریم ترجمه فولادوند 2. ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، چ سوم، 1414 ق .


334
واژه دین و مشتقات آن ‎۹۵ با در قرآن کریم به کار رفته است. ... معنی شناسی واژه دین در قرآن کریم


706
افرادی مانند «رابینز» در تاریخ زبان‌شناسی کوشیدند که مفهوم ... در آیات قرآن واژه کلمه برای ...