128
... ترکیه به عمد قصد کشتار خلبانان روسی را داشته تاکید کرد روسیه مجاز به انجام اقدامات نظامی ...


922
واکنش تند‌دومای روسیه به‌اقدام نظامی ترکیه . رییس دومای روسیه با بیان اینکه ترکیه به عمد ...


316
... واکنش به اقدام ترکیه در سرنگون کردن جنگنده روسیه در آسمان سوریه، اعلام کرد روسیه مجاز به ...


610
صدور مجوز اقدام نظامی علیه ترکیه. ... «سرگئی ناریشکین» رئیس دومای روسیه، در واکنش به اقدام ...


60
... واکنش به اقدام ترکیه در سرنگون کردن جنگنده روسیه در آسمان سوریه، اعلام کرد روسیه مجاز به ...


630
واکنش آخوندی به ... نظامیان ترکیه اجازه سفر به روسیه ... تُرک از سفر به روسیه منع ...


978
واکنش روسیه به اظهارات ترامپ درباره - 120.


443
واکنش جان کری به ترور سفیر روسیه - 42. واکنش جان کری به ترور سفیر روسیه - 42. دبلیو ...


138
ترکیه تجهیزات نظامی بیشتری - 24. ترکیه تجهیزات نظامی بیشتری - 24. دبلیو ...


543
ترکیه تجهیزات نظامی - 24. ترکیه تجهیزات نظامی - 24. دبلیو ...


334
... واکنش به اقدام ترکیه در سرنگون کردن جنگنده روسیه در آسمان سوریه، اعلام کرد روسیه مجاز به ...


847
صدور مجوز اقدام نظامی علیه ترکیه. ... «سرگئی ناریشکین» رئیس دومای روسیه، در واکنش به اقدام ...


59
... واکنش به اقدام ترکیه در سرنگون کردن جنگنده روسیه در آسمان سوریه، اعلام کرد روسیه مجاز به ...


398
واکنش آخوندی به ... نظامیان ترکیه اجازه سفر به روسیه ... تُرک از سفر به روسیه منع ...


315
واکنش روسیه به اظهارات ترامپ درباره - 120.


298
واکنش جان کری به ترور سفیر روسیه - 42. واکنش جان کری به ترور سفیر روسیه - 42. دبلیو ...


744
ترکیه تجهیزات نظامی بیشتری - 24. ترکیه تجهیزات نظامی بیشتری - 24. دبلیو ...


8
ترکیه تجهیزات نظامی - 24. ترکیه تجهیزات نظامی - 24. دبلیو ...


751
کشته شدن ۵ نظامی روسیه ...


781
ایران روسیه و ترکیه - 47. ایران روسیه و ترکیه - 47. دبلیو ...