711
... ورود مهاجران به این کشور ... به نقل از یک مقام وزارت خارجه ... واکنش ایران به ...


697
... به این کشور با واکنش ... ورود مهاجران غیرقانونی ... از جلوگیری از ورود ...


821
یک مقام آگاه در وزارت خارجه ایران مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا را به معنای تمدید قانون ...


452
... راستای جلوگیری از ورود مهاجران از ... از ورود مهاجران از ۶ کشور به ... وزارت خارجه.


705
... را با سه کشور اروپایی ... خارجه آلمان در واکنش به تهدید ... وزارت خارجه ایران در ...


934
واکنش یک جریان ... ها، عدم ورود مهاجران غیرقانونی ... از به انزوا کشاندن کشور به ...


177
... مهاجران غیرقانونی و ... با هدف جلوگیری از ورود ... به وزارت خارجه ...


79
... موشک‌های ایران واکنش ... وزارت خارجه به ... که از طرف یک مقام ایرانی یا ...


658
... · ورود نفتکش ایرانی با ... خارجه آلمان در واکنش به ... وزارت خارجه ایران در ...


216
همچنین بسیاری از مهاجران ایرانی ... از کشور چین به ایران ... وزارت امور خارجه ایران ...


704
خانه /سیاسی / یک فوریتی / واکنش ... خودش از مهاجران ... وزارت خارجه انگلیس به ...


431
سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش ... به حل بیکاری و جلوگیری از ... ایران هم یکی از ۶۰ کشور ...


92
... اتباع ایران و ۵ کشور دیگر به ... واکنش مطهری به یکی از ... جلوگیری از ورود زباله ...


552
... از فرهنگ و تمدن چند کشور ... به ایران قائم مقام ... وزارت خارجه ایران ...


971
... 5 نفر از عوامل برداشت غیرقانونی از حساب یک ... ورود غیر قانونی به کشور ... از وزارت خارجه ...


278
دولت آمریکا دستورالعمل‌هایی سختگیرانه برای برخورد با مهاجرانی صادر کرده است که بدون مدارک ...


497
... از ایران و ایرانی را به ... به گفته وزارت خارجه ... از ورود مهاجران غیرقانونی ...


996
... مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ... کشور پس از گذشت چند ... واکنش به ...


740
سخنگوی وزارت امور خارجه یکی از ... ایران دیگر ایران چند دهه ... و به عنوان یک کشور ...


935
وی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از حوادث ... قانونی از سوی وزارت کشور به ... ایران در یک ...