788
سیده فاطمه قاسمپور گنجی؛ آذر کفاشپور؛ وحید بابازاده سرخان مشاهده ...


475
یونس بابازاده بد ... وحید بابازاده ... ایوب بابازاده سرخان: 1373: تربيت ...


702
در دنیای امروز و با افزایش نقش زنان در مشاغل گوناگون، لزوم انجام تحقیقاتی درباره عوامل موثر ...


149
آذر کفاش پور, سیدفاطمه قاسمپورگنجی, وحید بابازاده سرخان, ...


62
وحید بابازاده ... ایوب بابازاده سرخان: 1373: تربيت ...


164
آذر کفاش پور , بررسی جایگاه تروریسم در بازاریابی بین الملل, دومین کنفرانس بین المللی ...


260
بازاریابی رابطه مندی یکی از مفاهیم جدید و مورد توجه در بازاریابیمحسوب می گردد. یکی از شاخص ...


611
مقالات کنفرانس، همایش ها و ژورنالهای علمی در زمینه علوم مهندسی، کشاورزی، علوم اجتماعی و ...


243
احمد توکلی , آذر کفاش پور , حسین نیکو , بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک‌شده بر وفاداری مشتری به ...


527
نویسندگان: وحید بابازاده سرخان ، سیده فاطمه قاسمپورگنجی ، کنفرانس علمی ...


556
وحید بابازاده سرخان [ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل ] سیده ...


811
سیده فاطمه قاسمپور گنجی ۱ ؛ آذر کفاشپور ۲ ؛ وحید بابازاده سرخان ...


437
مقالات حاوی کلیدواژه "نقشه ذهنی". کلیدواژه های هم استفاده: ادراک مکانی, دانش مکانی, تبریز ...


584
حمداله سجاسی قیداری, مهدی پورطاهری, وحید ...


445
کارگردان: شاپور قریب. بازیگران: بهمن دان - مهتاج نجومی - وحید شیخ زاده - جواد هاشمی - کبری ...


435
1 - آقای نادر اختگان فرزند یعقوب مشهور به استاد کد نامزد 1214 2 - آقای ضیاداله اعزازی ملکی فرزند ...


267
ستاد انتخابات آذربایجان شرقی فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده دهمین دوره انتخابات مجلس ...


123
بابازاده بدوستانی الناز فرزند ... جلیلی هولاسو وحید فرزند ... ناصری نهر امیر فرزند سرخان.


640
1 - نادر اختگان فرزند یعقوب مشهور به استاد کد نامزد 1214 2 - ضیادالله اعزازی‌ملکی فرزند ابوطالب ...