985
وَرشِکَستِگی یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند.


841
ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند.


132
( این ماده قانونی نشان می دهد که درصورت انحلال یا ورشکستگی یک شرکت بیمه تعهدات بیمه نامه ها ...


127
استفاده از تجزیه و تحلیل نسبتها برای پیشبینی ورشکستگی یک شرکت باعث شده است سرمایهگذاران ...


407
همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری ... آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری ...


70
تجار و بازرگانان چه فعالیت‌های تجاری خود را به صورت شخصی انجام بدهند و چه در قالب یک شرکت تجاری، مراقب‌اند تا دچار ورشکستگی نشوند.


422
شش ماه پس از متهم شدن هاروی واینستاین به آزار جنسی هنرپیشگان زن هالیوود، شرکت تولید فیلم این تهیه‌کننده مقتدر اعلام ورشکستگی کرد.


68
ماجرای ورشکستگی در حقوق ایران، ماجرای یک هرم معکوس است. قانون‌گذار ایران قواعد ورشکستگی را به‌گونه‌ای تعریف کرده است که با هیچ یک از نظریات و استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی تطابق ...


342
من مدیر عامل و سهامدار یک شرکت سهامی خاص هستم که در زمینه پیمانکاری فعال است به دلیل اختلاف بین شرکا که همان اعضای هیئت مدیره هستند .


171
‌ ‌سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ...


871
‌ ‌سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ...


366
‌ ‌سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ...


303
در قانون تجارت ایران، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ایجاد می شود.


218
ورشکستگی شرکت، وضعیتی است که به ... قانونی ناظر به ورشکستگی در یک شرکت، پس از صدور رای ...


507
حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک ... در صورت ورشکستگی شرکت‌های ...


919
اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار ... معمولا سه گروه اصلی ذی‌نفعان در یک شرکت ...


431
یکی از عوامل اصلی بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت‌ها ... پیش‌بینی ورشکستگی یک شرکت ...


860
ورشکستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی ... در یک شرکت ...


378
سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و فرع ...


260
شرکت سابق «هاروی واینستین» روز دوشنبه رسما اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت که تا ... +350 یک وعده ...