557
شرکت‌های تجارتی چون بازرگان ... اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران ...


735
همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت ... همچنین هر گاه کسی مدعی ورشکستگی تاجر یا شرکت ...


82
شهریار- نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی گفت: یک شرکت با ...


376
ورشکستگی شرکت واینستاین بر اساس فصل ۱۱ ... حالا یک شرکت زیرمجموعه آن به نام Lantern Capital ...


543
ورشکستگی نوعی اقدام قانونی است که گریبان گیر افراد یا شرکت‌هایی می‌شود که قادر به پرداخت ...


552
همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری ... آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری ...


862
یک کارشناس رسمی معتقد است، اگر کارشناس رسمی بدون دقت کافی تقاضای اعلام ورشکستگی شرکت را ...


591
ورشکستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی ... در یک شرکت ...


584
‌ ‌سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ...


982
پس همان طور که یک شرکت تجاری می ... تعریف ورشکستگی ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به ...


346
ثبت شرکت و رتبه بندی البرز: اعلام ورشکستگی، ثبت شرکت، تصفیه شرکتها، ثبت شرکت خارجی، ثبت ...


758
ورشکستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی ... در یک شرکت ...


446
استفاده از تجزیه و تحلیل نسبتها برای پیشبینی ورشکستگی یک شرکت باعث شده است سرمایهگذاران ...


426
وَرشِکَستِگی یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که ... شرکت‌های تجارتی چون بازرگان ...


62
حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک ... در صورت ورشکستگی شرکت‌های ...


411
ورشکستگی. ورشکستگی یک شرکت شرایطی است که موقعیت مالی یک شرکت یا شخص حقیقی، پایین و ضعیف باشد ...


821
یکی از عوامل اصلی بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت‌ها ... پیش‌بینی ورشکستگی یک شرکت ...


692
شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای ... از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع ...


900
همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری ... حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری ...


348
همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت ... مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری ...