724
وزارت تعاون،کار و ... بخشنامه ... کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه ...


347
بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۹۵ را می ... +حداقل حقوق کارگران+حداقل حقوق وزارت کار+تعیین ...


483
... بخشنامه دستمزد 92 کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد. سرپرست وزارت تعاون، کار و ... حقوق 92 ...


321
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد 92 ... وزارت تعاون، کار و ... حقوق خود از ...


656
فایل فشرده بخشنامه حقوق و دستمزد 92 اداره کار لینک فایل pdf بخشنامه بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ...


886
... جدول حداقل حقوق ... صراحت ماده 51 قانون کار=ساعات کار مدت زمانی است که ... سال 92. 4.871.250. 34 ...


948
... وزارت کار از حقِ مسکن ... بخشنامه معافیت ... ماده ۴۱ قانون کار و موضوع حقوق و دستمزد ...


198
بخشنامه 92/8/1; ... حقوق و مزایا. احکام ... کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه ...


552
حداقل حقوق دریافتی سال 92 مشخص شد ... اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ...


725
با ابلاغ بخشنامه ... عالی کار در جلسه 23 اسفندماه 92 پس از ... مصوب وزارت تعاون، کار و ...


613
بخشنامه 92/8/1; ... حقوق و مزایا. احکام ... کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه ...


745
بخشنامه حقوق و ... وزارت تعاون کار و رفاه ... شایان ذکر است از ابتدای سال 92 سایر سطوح ...


374
... از طرف وزارت کار ... 12ساعت کار 24ساعت خونه با حقوق 600هزار ... 92 در چنین ...


629
بخشنامه دستمزد سال 93 توسط وزارت کار ابلاغ شد شورای عالی کار ... دانلود بخشنامه مالیات حقوق ...


960
جزئيات بخشنامه وزارت کار. ... بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی ... حقوق کارمندان ...


115
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد 92 کارگران ... استخدام حسابدار با حقوق ...


219
بخشنامه حقوق و دستمزد سال 92 ،بخشنامه حقوق و ... وزارت کار برای ،حقوق و ... 92 وزارت تعاون کار و ...


59
... بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی ... بخشنامه حقوق و دستمزد 92 اداره کار لینک ...


254
صندوق کار آفرینی ... وزارت تعاون، کار و رفاه ...


916
وزارت تعاون، کار و ... دانلود خلاصه بخشنامه میزان حداقل حقوق و دستمزد ۱۳۹۳ کارگران مشمول ...