364
... بخشنامه دستمزد 92 کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد. سرپرست وزارت تعاون، کار ... حقوق 92 ...


313
... مصوب وزارت کار و امور ... عالی کار، نحوه اجرای بخشنامه مذکور ... حقوق این وب ...


137
بخشنامه حقوق و دستمزد وزارت کار سال 92. ... QR Code بخشنامه حقوق و دستمزد وزارت کار سال 92


424
بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۹۵ را می ... حقوق کارگران+حداقل حقوق وزارت کار+تعیین ...


69
حقوق یکساعت کار ... مقررات و بخشنامه ... وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه ...


827
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد 92 ... وزارت تعاون، کار ... حقوق ...


362
مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و ... کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت ...


317
حداقل حقوق دریافتی سال 92 مشخص شد ... اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه ...


479
نشست شورای عالی کار در جلسه ... درسال 92 حق اولاد ... حال حداقل و حداکثر حقوق مشمول ...


129
فایل فشرده بخشنامه حقوق و دستمزد 92 اداره کار لینک فایل pdf بخشنامه بخشنامه شماره ...


510
نشست شورای عالی کار در جلسه ... درسال 92 حق اولاد ... حال حداقل و حداکثر حقوق مشمول ...


300
... بخشنامه دستمزد 92 ... برآورد حقوق 92, ... به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه ...


528
فایل فشرده بخشنامه حقوق و دستمزد 92 اداره کار لینک فایل pdf بخشنامه بخشنامه شماره ...


299
نمودار وزارت تعاون، کار و ... بخشنامه مزد سال 1395 و ... کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به ...


48
بخشنامه های روابط کار. ... کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه ...


785
در بخشنامه شش بندی اسدالله عباسی سرپرست وزارت ... حقوق کارمندان ... بخشنامه دستمزد 92 ...


517
... (بازار کار) بخشنامه ... کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه ...


190
... سال 92 در شورای عالی کار بسته ... وزارت تعاون، کار و ... حقوق دریافتی 92 ...


578
محاسبه مزد و مزایایی کارگران مشمول قانون کار طبق بخشنامه شماره ... 92; حقوق اداره کار;


316
نمودار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی; ... شرحي بر حقوق و دستمزد در قانون كار: ...