708
مقایسه وزرای دولت دهم با وزرای پیشنهادی دولت یازدهم شرح حال اعضای هیئت دولت (کابینه) حسن روحانی


154
87 rows · دولت دهم جمهوری اسلامی ... مجلس به سه تن از وزرای پیشنهادی وی رای منفی داد و …


896
عضو کابینه دهم از تذکر جدی برخی وزرای دولت نهم و دهم به احمدی‌نژاد خبر داد و گفت که اعضای کابینه تصریح کرده‌اند که بهتر است ایشان در رفتار خود تجدید نظر کند.


60
عضو کابینه دهم از تذکر جدی برخی وزاری دولت نهم و دهم به احمدی‌نژاد خبر داد و گفت که اعضای کابینه تصریح کرده‌اند که بهتر است ایشان در رفتار خود تجدید نظر کند.


191
وی درخصوص تعداد امضاکنندگان این بیانیه هم گفت: «ما به 43 نفر از وزرای دولت نهم و دهم دسترسی داشتیم و البته بودند کسانی که ما به آنها دسترسی نداشتیم و بعد از انتشار این بیانیه آنها نیز به جمع ما ...


361
اسامی قطعی و نهایی وزرای دولت یازدهم +60-44. هشترود نیوز – هیئت دولت. اسامی وزیران دولت حسن روحانی عبارتند از: فخرالدین احمدی دانش آشتیانی (وزارت آموزش و پرورش) محمود واعظی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) سید محمود علوی ...


938
نکته جالب اینجاست که ائتلاف حزب الله نام احمدی نژاد را به عنوان سومین اولویت، آن هم نه برای ریاست جمهوری که برای وزارت راه و ترابری مطرح کرده است.


612
آشنایی با وزرای دفاع پس از انقلاب ۱۱ وزیر دفاع؛ از دولت موقت تا دولت دهم


867
دولت دهم، وزرای دولت دهم، اسامی وزرای دولت دهم، کابینه دولت دهم، وزیران دولت دهم، اعضای کابینه دولت دهم، مدیر سینمایی دولت دهم، وزیر آموزش و پرورش دولت دهم، وزیر کشور دولت دهم


310
عزل منوچهر متکی از وزارت خارجه، اولین جابجایی وزرای دولت دهم، یکبار دیگر علاقه محمود احمدی نژاد برای کنار زدن زیردستان ناهمسو را برجسته کرد.


256
دولت دهم، وزرای دولت دهم، اسامی وزرای دولت دهم، کابینه دولت دهم، وزیران دولت دهم، اعضای کابینه دولت دهم، مدیر سینمایی دولت دهم، وزیر آموزش و پرورش دولت دهم، وزیر کشور دولت دهم


503
عزل منوچهر متکی از وزارت خارجه، اولین جابجایی وزرای دولت دهم، یکبار دیگر علاقه محمود احمدی نژاد برای کنار زدن زیردستان ناهمسو را برجسته کرد.


490
کابینه‌های نهم و دهم ریاست جمهوری کابینه‌هایی سرشار از شگفتی و نحوه تعیین و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت بود.در کل دوران ۸ساله ریاست جمهوری محمود …


754
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، فهرست وزرای پیشنهادی خود را برای دولت دهم به مجلس ایران ارائه کرده است.


1000
اعضای کابینه دهم ریاست جمهوری. وزرای کابینه دهم از سوی رئیس 15 وزیر از میان 21 وزیر کابینه دولت دهم دوره های تحصیلات


6
طرح دوباره احتمال استیضاح دو وزیر کابینه احمدی‎نژاد بار دیگر پرونده استیضاح وزرای کابینه دهم را گشود.


11
عضو کابینه دولت دهم، با بیان اینکه قاطبه وزرای دولت نهم و دهم با رفتارهای غیرقانونی احمدی‌نژاد مخالف هستند، گفت: برخی از دوستان ما که در کابینه نهم و دهم آقای احمدی‌نژاد حضور داشتند، در دیداری حضوری با ایشان اتمام ...


241
اعضای کابینه دولت روحانی در چهار ساله دوم یا هیات دولت چه کسانی هستند؟ لیست اعضای کابینه روحانی و اسامی وزرای دولت حسن روحانی را ببینید.


459
وی درخصوص تعداد امضاکنندگان این بیانیه هم گفت: «ما به 43 نفر از وزرای دولت نهم و دهم دسترسی داشتیم و البته بودند کسانی که ما به آنها دسترسی نداشتیم و بعد از انتشار این بیانیه آنها نیز به جمع ما ...


492
8/25/2009 · وزیران دولت دهم نام احمد وحیدی، وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد، برای تصدی وزارت دفاع در