599
امام خامنه ای: حفظ موجودیت انقلاب، کار اول ماست که در استمرار نظام جمهوری اسلامی تجسم یافته است.


421
امام خامنه ای: حفظ موجودیت انقلاب، کار اول ماست که در استمرار نظام جمهوری اسلامی تجسم یافته ...


85
نگاهی به وظایف سازمانی بسیج ... کند و حتى شخص رهبر انقلاب ... آرمان‌ های بسیج از منظر ...


388
شاخصه‌های بسیجی واقعی از منظر امام خمینی و ... و وظایف مهم نسل ... رهبر انقلاب اسلامی "بسیج ...


228
7-اصل عدم تحریف امام از منظر ... عضویت از بسیج رسانه و کپی ... و آرمان‌های انقلاب، همه ...


669
نگاهی به وظایف سازمانی بسیج ... کند و حتى شخص رهبر انقلاب ... آرمان‌ های بسیج از منظر ...


392
همچنین رهبر وظایف و اختیاراتی ... هنگام اجرا، از اهداف و آرمان های اصلی ... از منظر امام خمینی ...


512
اهداف،ماموریت و وظایف بسیج; ... ای رهبر ایران با ... دریافتی از حوزه بسیج ادارات کل ...


449
... رهبر معظم انقلاب ... و تعهد. از این منظر، بسیج ... از آرمان‌های امام(ره) و ...


229
7-اصل عدم تحریف امام از منظر ... اهداف و آرمان‌های انقلاب ... رهبر معظم انقلاب به نقش ...


685
رهبر انقلاب در آستانه سالروز بسیج با 2500 نفر از فرماندهان بسیج دیدار داشتند از ... فرهنگ و هنر ...


965
7-اصل عدم تحریف امام از منظر ... اهداف و آرمان‌های انقلاب ... رهبر معظم انقلاب به نقش ...


718
بسیج پرس - امکان دانلود رایگان کتاب «انتخاب صالحان»؛ ویژگی‌های نماینده صالح از منظر رهبر معظم انقلاب از سوی انتشارات انقلاب اسلامی فراهم شد.


994
«جنگ رسانه ای» از منظر رهبر معظم انقلاب. ... گیرد و با بسیج ... ی آرمان های انسانی و ...


971
رهبر معظم انقلاب ... وظایف و آرمان‌های بسیج ... شهادت از برترين واژه هاي فرهنگ اسلامي و از ...


633
... رهبر معظم انقلاب اسلامی در ... همایش قانون اساسی و آرمان های انقلاب ... از منظر مبانی ...


678
نگاهی به وظایف سازمانی بسیج ... کند و حتى شخص رهبر انقلاب ... آرمان‌ های بسیج از منظر ...


90
... انقلاب از وظایف ذاتی رهبری است؛ سؤال این است که آیا رهبر انقلاب ... و آرمان های انقلاب ...


930
بسیج از منظر ... چنان که رهبر فقيد انقلاب ... تعهد اعضای آن به اصول و آرمان های ...


538
... در این شکل و شمایل جدید از بسیج ... رهبر فرزانه انقلاب ... وظایف ذاتی محوله از ...