952
وظایف دادسرا چیست ... پس از کشف جرم، وظیفه‌ی دادسرا برای تحقیق درخصوص این جرم آغاز می‌شود.


30
خبرگزاری میزان: دادسرا نهادی است كه در معيت دادگاه انجام وظيفه مي‌کند و كشف جرم، تعقيب متهم ...


464
وظایف دادستان در دادسرا چیست ... دادستان علاوه بر اجرای وظیفه نظارتی خود که عنوان آن گویای ...


213
مثل آنکه فردی شخصا به دادسرا برود و شکایت کند یا اینکه ... نظارت دادستان انجام وظیفه می ...


86
وظایف دادسرا چیست ... پس از کشف جرم، وظیفه‌ی دادسرا برای تحقیق درخصوص این جرم آغاز می‌شود.


731
دادسرا نهادی است که در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند و کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه ...


701
دادسرا یا در فارسی ... دادیار، صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می ...


900
دادیار مقام قضایی است که در دادسرا تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نماید و از حیث ...


886
وظیفه دادسرا تحقیق و بازجویی و کشف جرم است و در حقیقت می توان گفت پرونده های ... جرم چیست ...


642
وظایف دادستان در دادسرا چیست. همچنین دادستان در حوزه قضایی، وظیفه خود در چارچوب دفاع از ...


136
دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه ...


999
مقامات ارشد دادسرا عبارتند ... به معاونین تفویض كند وظیفه اصلی ... حقوق مدنی چیست و چه ...


994
دادگستری چیست و چه فرقی با دادسرا و ... پرونده توسط دادستان وظیفه دادستان را در کشف جرم ...


346
محکمه وجدان - تفاوت های دادستان و بازپرس و دادیار و دادسرا و دادگاه -


484
ما برای مراجعه کنندگان به دادگاه و دادسرا پیشنهاداتی داریم که حداقل زمان ممکن را در آنجا ...


205
⁣وظایف دادسرا چیست؟ ⁣ ⁣ ⁣غالبا تصور می‌شود که مسئولیت کشف جرم، برعهده‌ی ضابطان دادگستری ...


775
۱- وظیفه تعقیب و تحقیق که در آیین دادرسی آمده از وظایف ... ریاست اداری دادسرا با دادستان ...


771
ـ طبق ماده ۳۵ قانون دیوان محاسبات کشور دادسرا می تواند ... مراجعه یا این وظیفه را به ...


113
وظیفه «پلیس قضایی» چیست؟ ... در وهله اول با توجه به وظایف دادسرا آموزش می‌بینند، به نحوی که ...


979
دادیار مقام قضایی است که در دادسرا تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می ... چیست و وظایف ...