451
خبرگزاری میزان: دادسرا نهادی است كه در معيت دادگاه انجام وظيفه مي‌کند و كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامی اجرای حكم و هم چنين رسيدگي به امور ...


895
وظایف دادسرا در قبال جرایم چیست؟ دادسرا نهادی است که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و ...


261
دادسرا یا در فارسی افغانستان سارنوالی محلی‌است در دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاه‌های عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند و …


399
مجازات اهانت به ماموران انتظامی چیست ... بوده که وظیفه اش صدور ... به دادسرا برود و ...


338
وظایف دادسرا چیست ... پس از کشف جرم، وظیفه‌ی دادسرا برای تحقیق درخصوص این جرم آغاز می‌شود.


895
وظایف دادسرا چیست ... دادسرا نهادی است كه در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و كشف جرم ...


158
وظایف دادستان در دادسرا چیست. همچنین دادستان در حوزه قضایی، وظیفه خود در چارچوب دفاع از ...


814
مقامات ارشد دادسرا عبارتند از الف- دادستان ب- معاونین دادستان ج- بازپرس د- دادیار.


264
دادیار مقام قضایی است که در دادسرا تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نماید و از حیث اظهارنظر و رأی، تابع دادستان است.


97
قانون جرم سیاسی چیست؟ مهم‌ترین وظیفه ... دادستان که در رأس دادسرا است، پیش از این و اکنون نیز ...


536
وظیفه دادسرا تحقیق و بازجویی و کشف جرم است و در حقیقت می توان گفت پرونده های ... جرم چیست ...


553
اگر دادستان‌ مخیر باشد در خصوص مهم‌ترین وظیفه‌ی خود بنویسد؛ از کدام‌یک یاد خواهد کرد و ...


27
مقامات ارشد دادسرا عبارتند ... به معاونین تفویض كند وظیفه اصلی ... حقوق مدنی چیست و چه ...


284
⁣وظایف دادسرا چیست؟ ⁣ ⁣ ⁣غالبا تصور می‌شود که مسئولیت کشف جرم، برعهده‌ی ضابطان دادگستری و نیروی انتظامی است اما نهاد اصلی کشف جرایم دادسراهای حوزه‌ها...


574
حقوق افغانستان - وظایف و اختیارات سارنوالی در افغانستان و مقایسه آن با دادسرا در ایران - نوشته هایی فقهی حقوقی درباره جمهوری اسلامی افغانستان - حقوق افغانستان


305
دکتر غلامرضا موحدیان با اشاره به اینکه دادستان دارای دو نوع وظیفه و ... در دادسرا و تکمیل ...


448
وظیفه دادسرا در ... بدون کیفرخواست نمی­تواند وارد رسیدگی شود فلذا در این موارد تکلیف چیست ...


355
دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است ... دادسرا چیست ...


908
محکمه وجدان - تفاوت های دادستان و بازپرس و دادیار و دادسرا و دادگاه -


969
معاونین دادسرا جز در مواردی که ... وظیفه دادیار، دادستان و بازپرس چیست؟ وظیفه دادیار ...