634
خبرگزاری میزان: دادسرا نهادی است كه در معيت دادگاه انجام وظيفه مي‌کند و كشف جرم، تعقيب متهم ...


426
وظایف دادسرا در قبال جرایم چیست؟ دادسرا نهادی است که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و ...


365
چک سفید امضا چیست ... دادگاه بوده که وظیفه اش صدور ... به دادسرا برود و شکایت کند ...


26
دادسرا یا در فارسی ... دادیار، صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می ...


125
وظایف دادسرا چیست ... پس از کشف جرم، وظیفه‌ی دادسرا برای تحقیق درخصوص این جرم آغاز می‌شود.


544
وظایف دادستان در دادسرا چیست. همچنین دادستان در حوزه قضایی، وظیفه خود در چارچوب دفاع از ...


265
دادیار مقام قضایی است که در دادسرا تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نماید و از حیث ...


523
اگر دادستان‌ مخیر باشد در خصوص مهم‌ترین وظیفه‌ی خود بنویسد؛ از کدام‌یک یاد خواهد کرد و ...


149
محکمه وجدان - تفاوت های دادستان و بازپرس و دادیار و دادسرا و دادگاه -


409
دکتر غلامرضا موحدیان با اشاره به اینکه دادستان دارای دو نوع وظیفه و ... در دادسرا و تکمیل ...


20
دکتر غلامرضا موحدیان با اشاره به اینکه دادستان دارای دو نوع وظیفه و ... در دادسرا و تکمیل ...


40
دادسرا نهادی است که در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند و کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه ...


443
۱- وظیفه تعقیب و تحقیق که در آیین دادرسی آمده از وظایف ... ریاست اداری دادسرا با دادستان ...


333
مقامات ارشد دادسرا عبارتند ... به معاونین تفویض كند وظیفه اصلی ... حقوق مدنی چیست و چه ...


332
حقوق افغانستان - وظایف و اختیارات سارنوالی در افغانستان و مقایسه آن با دادسرا در ایران ...


231
وظیفه دادسرا تحقیق و بازجویی و کشف جرم است و در حقیقت می توان گفت پرونده های ... جرم چیست ...


715
دادسرا یا اداره ... در این دادسراها نیز عدّه ای دادیار و بازپرس همراه دادستان ادای وظیفه ...


344
وظیفه دادسرا در ... بدون کیفرخواست نمی­تواند وارد رسیدگی شود فلذا در این موارد تکلیف چیست ...


958
دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا، یکی ... همچنین وظیفه ... چیست ؟ 1 ...


267
ـ طبق ماده ۳۵ قانون دیوان محاسبات کشور دادسرا می تواند ... مراجعه یا این وظیفه را به ...