695
خبرگزاری میزان: دادسرا نهادی است كه در معيت دادگاه انجام وظيفه مي‌کند و كشف جرم، تعقيب متهم ...


503
دادسرا نهادی است که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و وظیفه‌ی کشف جرم، تعقیب متهم، انجام ...


698
وظایف دادسرا چیست ... پس از کشف جرم، وظیفه‌ی دادسرا برای تحقیق درخصوص این جرم آغاز می‌شود.


932
وظایف دادستان در دادسرا چیست ... دادستان علاوه بر اجرای وظیفه نظارتی خود که عنوان آن گویای ...


370
مقامات ارشد دادسرا عبارتند از الف- دادستان ب- معاونین دادستان ج- بازپرس د- دادیار.


378
دادسرا و وظایف آن ... می شود، ولی بازپرس صرفاً وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را ... این پست چیست ...


742
وظایف دادسرا چیست ... است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه ...


583
وظیفه دادسرا تحقیق و بازجویی و کشف جرم است و در حقیقت می توان گفت پرونده های ... جرم چیست ...


323
مقامات ارشد دادسرا عبارتند ... به معاونین تفویض كند وظیفه اصلی ... حقوق مدنی چیست و چه ...


11
دادسرا یا در ... دادیار، صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می‌نماید ...


567
وظیفه بازپرس یا دادیاران سوال: ... راز علاقه انسان ها به موسیقی غمگین چیست ...


284
وظیفه دادستان ... وظیفه دادستان چیست؟ ... در ضمن فلسفه تأسیس دادسرا که دادستان در رأس آن ...


419
وظایف دادستان در دادسرا چیست. همچنین دادستان در حوزه قضایی، وظیفه خود در چارچوب دفاع از ...


442
دادگستری چیست و چه فرقی با دادسرا و ... پرونده توسط دادستان وظیفه دادستان را در کشف جرم ...


913
اگر دادستان‌ مخیر باشد در خصوص مهم‌ترین وظیفه‌ی خود بنویسد؛ از کدام‌یک یاد خواهد کرد و ...


585
۱- وظیفه تعقیب و تحقیق که در آیین دادرسی آمده از وظایف ... ریاست اداری دادسرا با دادستان ...


808
دادیار مقام قضایی است که در دادسرا تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نماید و از حیث ...


427
دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه ...


743
ما برای مراجعه کنندگان به دادگاه و دادسرا پیشنهاداتی داریم که حداقل زمان ممکن را در آنجا ...


291
وظیفه «پلیس قضایی» چیست؟ ... در وهله اول با توجه به وظایف دادسرا آموزش می‌بینند، به نحوی که ...