235
‎ولسوالی لعل و سرجنگل‎. 3,554 likes · 54 talking about this. ‎لعل و سرجنگل یکی از ولسوالی های ولایت غور می ...


4
‏لعل و سرجنگل یکی از ولسوالی های ولایت غور می ... باشندگان ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور ...


587
لعل و سرجنگل - مشکلات معارف ولسوالی لعل وسرجنګل ولایت غور از دید تصویر - یاد داشت های ...


754
لعل و سرجنگل یکی از ولسوالی‌های ولایت غور در افغانستان است که در شرق چخچران و در فاصله ۵۷ ...


637
لعل و سرجنگل یکی از شهرستان(ولسوالی) های ولایت غور می باشد این شهرستان توسط یکاولنگ، ورث ...


857
جلسه ویژه با رسانه ها و فعالین مدنی در ولایت غور. ... عکس هــــای برفی از ولسوالی لعل وسرجنگل.


325
لعل و سرجنگل بزرگترین السوالی ولایت غور است، این صفحه به عشق آسمان آبی و صداقت ساکنان آن ...


711
تعدادی از باشندگان ولسوالی لعل و سرجنگل در ولایت غور می گویند؛ بیش از 45 روستای ولسوالی لعل ...


314
آخرین خبر های ولایت غور و پیرامون آن ... عکس هــــای از عزاداری در مرکز ولسوالی لعل وسرجنگل


288
... به استثناء ولسوالی لعل وسرجنگل که به ... ولایت غور ) ... از ولسوالی لعل و سرجنگل ...


718
تعدادی از باشندگان ولسوالی لعل و سرجنگل در ولایت غور می گویند؛ بیش از 45 روستای ولسوالی لعل ...


282
آخرین خبر های ولایت غور و پیرامون آن ... عکس هــــای از عزاداری در مرکز ولسوالی لعل وسرجنگل


525
... به استثناء ولسوالی لعل وسرجنگل که به ... ولایت غور ) ... از ولسوالی لعل و سرجنگل ...


74
در بخش خدمات تعلیمی، همچنان دو باب دارالمعلمین در مرکز ولایت غور و ولسوالی لعل و سرجنگل در ...


440
ولسوالی لعل ... طبل داعش در ولایت لغمان ... در ولسوالى لعل وسرجنگل ولايت غور حريق گرديد که ...


153
یک سرک ارتباطی که با هزینه بیش از ۱۶۰ میلیون افغانی در ولسوالی دورافتاده لعل و سرجنگل ولایت ...


96
... اینطرف در ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت ... در ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور، هزاران ...


665
لینا واقعا زحمت زیاد کشیده خصوصا دربخش خانم ها ولسوالی لعل وسرجنگل ... لعل و سرجنگل ولایت غور


199
شورای ولایتی ولایت غور - نظارت از پروژه های انکشافی ولسوالی لعل وسرجنگل وبازدید از موکلین ...


635
‎ولسوالی لعل و سرجنگل‎. 3,538 likes · 10 talking about this. ‎لعل و سرجنگل یکی از ولسوالی های ولایت غور می ...