262
تهیه و نگارش: عبدالمنان جامی. ۲۰ می ٢٠١٤ . ولایت غور. قسمت اول: ولايت غور ازشرق به ...


895
باميان مهد آثار هنری. در باميان آثار باستاني فراواني وجود دارد مانند مجسمه هاي بودا ...