704
رسیدگی به اتهامات همدستان زنجانی در پرونده نفتی در حالی در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود که هنوز هم در اصل موضوع که همان میزان بدهی‌های متهم ردیف اول پرونده نفتی است، بحث‌های …


712
وکیل بابک زنجانی در ... آن را در اختیار شرکت نفت قرار ... المال است و شرکت نفت به ...


168
رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به «پرونده نفتی» (همدستان بابک زنجانی) در حالی در دادگاه انقلاب در حال برگزاری است که هنوز هم در اصل موضوع (میزان بدهی‌های بابک زنجانی به ...


448
وکیل بابک زنجانی متهم ... قطعی در اختیار وزارت ... المال است و شرکت نفت به ...


434
وکیل بابک زنجانی گفت: برخی در اظهارنظرهای شخصی می گویند مالی به وزارت نفت منتقل نشده است، این اظهارات از لحاظ حقوقی اعتباری ندارد چرا که همه شرکت های موکلم را شرکت نفت …


108
وکیل بابک زنجانی متهم ... نفتی است، بحث‌های ... مرکزی در اختیار شرکت نفت قرار ...


549
... است. بابک زنجانی از ... از شرکت‌های وزارت نفت در ... دلار در اختیار بابک زنجانی ...


353
تمام اموالی که در اختیار شرکت نفت ... من نه وکیل آن مقام‌های ... است. بابک زنجانی در ...


117
به گزارش بانک مردم به نقل از ایسنا، وکیل بابک زنجانی ... در اختیار وزارت ... است و شرکت نفت ...


585
وکیل بابک زنجانی می گوید که درباره پرداخت بدهی‌های موکلش به شرکت ملی نفت ... در اختیار ...


731
تهران - ایرنا- و کیل شرکت ملی نفت ایران گفت: وزارت نفت با کمک وزارت امور خارجه در حال پیگیری اموال بابک زنجانی در خارج از کشور و در محاکم قضایی کشورهای مدنظر است.


660
۷ بهمن ۱۳۹۶ وزارت نفت: بابک زنجانی فقط یک ... از مجازات شرکت‌های فعال در ... تمام شیاطین است;


973
وکیل بابک زنجانی ... یکی از شرکت‌های خریدار نفت از ... بابک زنجانی در اختیار وزارت ...


533
به گزارش دولت بهار، وکیل بابک زنجانی ... در اختیار شرکت نفت ... است؟ تعبیر خواب های ...


893
وکیل بابک زنجانی: شرکت ... جهت گیری های خاصی است و برخی ... کارگروه در وزارت نفت ...


287
* مشخص است چون پول های زنجانی ... وکیل بابک زنجانی در مورد ... بورسیه وزارت نفت به ...


107
تمام اموالی که در اختیار شرکت نفت ... من نه وکیل آن مقام‌های ... است. بابک زنجانی در ...


234
بابک زنجانی و پرونده بابک زنجانی در ... های پایانی نزدیک است. ... زنجانی به شرکت نفت ...


733
نوبهار زنجانی، یکی از خواهران بابک زنجانی در گفت ... تمام است. ... شرکت نفت از چه زمانی در ...


841
علیرضا زیبا حالت منفرد، گذرنامه‌ای دیپلماتیک از کشور دومینیکا دریافت کرده است.