731
رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به «پرونده نفتی» (همدستان بابک زنجانی) در حالی در دادگاه انقلاب در حال برگزاری است که هنوز هم در اصل موضوع (میزان بدهی‌های بابک زنجانی به ...


707
رسیدگی به اتهامات همدستان زنجانی در پرونده نفتی در حالی در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود که هنوز هم در اصل موضوع که همان میزان بدهی‌های ...


784
وکیل شرکت ملی نفت گفت: امیدواریم متهم متنبه شده و کمک کند اموالی را که در اختیار خود و یا ایادی‌اش قرار دارد، بازگردد.


223
وکیل کرمانی بابک زنجانی: علت همکاری زنجانی با شرکت نفت، خدمات ارزنده وی در چند سال قبل از تحریم‌ها بوده است شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی دیروز ...


13
تمام اموالی که در اختیار شرکت نفت ... من نه وکیل آن مقام‌های ... است. بابک زنجانی در ...


712
وکیل بابک زنجانی می گوید که درباره پرداخت بدهی‌های موکلش به شرکت ملی نفت ... در اختیار ...


662
وکیل بابک زنجانی متهم ... قطعی در اختیار وزارت ... المال است و شرکت نفت به ...


225
... است. بابک زنجانی از ... از شرکت‌های وزارت نفت در ... دلار در اختیار بابک زنجانی ...


845
چرا حساب بانکی ایرانیان در ... هایش است! واکنش وزارت بهداشت به توقیف «اتوبوس‌های ...


740
وکیل بابک زنجانی: شرکت ... قطعی در اختیار وزارت ... است و شرکت نفت به ...


244
* مشخص است چون پول های زنجانی ... وکیل بابک زنجانی در مورد ... بورسیه وزارت نفت به ...


564
وکیل‌مدافع بابک زنجانی: ... بابک زنجانی از وزارت نفت به ... دلار است. در سال‌های ...


358
وکیل بابک زنجانی ... یکی از شرکت‌های خریدار نفت از ... بابک زنجانی در اختیار وزارت ...


627
به گزارش بانک مردم به نقل از ایسنا، وکیل بابک زنجانی ... در اختیار وزارت ... است و شرکت نفت ...


805
وکیل زنجانی در ... ها بوده است بنابراین بررسی های بانک ... بدهی در اختیار شرکت نفت قرار ...


837
رسول کوهپایه زاده ، وکیل بابک زنجانی در ... وزارت نفت به ... است چون پول های زنجانی ...


64
... اکثریت شرکت های بابک زنجانی سهام ... ایران در اختیار شرکت نفت ... شده است. وکیل ...


819
... صادر و در اختیار بابک زنجانی ... است و وزارت نفت و شرکت اچ ... در تمام شهرستان‌های ...


430
وکیل بابک زنجانی: شرکت ... جهت گیری های خاصی است و برخی ... کارگروه در وزارت نفت ...


727
... من جلسه دارم و وقت تمام است. ... شرکت نفت از چه زمانی در مجموعه‌های ... (وکیل بابک زنجانی) ...