641
به گزارش ایسنا، وکیل بابک زنجانی متهم ... در اختیار وزارت ... است و شرکت نفت به ...


904
وکیل بابک زنجانی در ... آن را در اختیار شرکت نفت قرار ... المال است و شرکت نفت به ...


302
بابک زنجانی در جلسه ... پرداخت شده است. در نتیجه صورت های مالی ... وکیل شرکت نفت ...


530
وکیل بابک زنجانی ... پرونده نفتی است، بحث‌های مختلفی ... بانک مرکزی در اختیار شرکت نفت ...


205
وکیل بابک زنجانی: شرکت ... نفتی است، بحث‌های ... مرکزی در اختیار شرکت نفت قرار ...


898
تمام اموالی که در اختیار شرکت نفت ... من نه وکیل آن مقام‌های ... است. بابک زنجانی در ...


953
وکیل بابک زنجانی متهم ... قطعی در اختیار وزارت ... المال است و شرکت نفت به ...


844
تمام اموالی که در اختیار شرکت نفت ... من نه وکیل آن مقام‌های ... است. بابک زنجانی در ...


669
وکیل بابک زنجانی می گوید که درباره پرداخت بدهی‌های موکلش به شرکت ملی نفت ... در اختیار ...


485
وکیل کرمانی بابک زنجانی: ... اموالش در اختیار شرکت نفت ... است و باید در تمام ...


435
وکیل کرمانی بابک زنجانی: ... اموالش در اختیار شرکت نفت ... است و باید در تمام ...


439
وکیل شرکت نفت مدعی ... پیگیری‌های وزارت نفت در خصوص ... بابک زنجانی که در اختیار وزارت ...


668
... است. بابک زنجانی از ... از شرکت‌های وزارت نفت در ... دلار در اختیار بابک زنجانی ...


357
وکیل شرکت نفت گفت: در آن موقع ده ها نفر دیگر به جزء بابک زنجانی از شرکت نفت ... های خاصی است ...


814
... مادر خطاب به آیت‌الله هاشمی گفت، جنگ را تمام کن/ در ... وکیل شرکت نفت ... بابک زنجانی کذب است ...


392
مهندس حسین فروزان: خط‌آهن ایران-ترکیه در انتظار یک‌میلیارد دلار اعتبار


205
وکیل بابک زنجانی متهم ... قطعی در اختیار وزارت ... المال است و شرکت نفت به ...


105
وزیر نفت می‌گوید که وزارت نفت وکیل بابک زنجانی در فروش اموال وی شده است ... های نوساز در ...


276
وکیل بابک زنجانی در واکنش به ... خود را به شرکت نفت داده است ... های ویژه وزارت ...


777
گلایه‌های وکیل بابک زنجانی در ... وکیل شرکت نفت مدعی ... نداشته است. وکیل زنجانی در خصوص ...