590
وکیل بابک زنجانی متهم ... مرکزی در اختیار شرکت نفت قرار ... کشور است؟ بابک‌های زنجانی 2 و 3 ...


680
به گزارش ایسنا، وکیل بابک زنجانی متهم ... در اختیار وزارت ... است و شرکت نفت به ...


963
تمام اموالی که در اختیار شرکت نفت ... من نه وکیل آن مقام‌های ... است. بابک زنجانی در ...


302
... است. بابک زنجانی از ... از شرکت‌های وزارت نفت در ... دلار در اختیار بابک زنجانی ...


233
وکیل بابک زنجانی گفت: برخی در اظهارنظرهای شخصی می گویند مالی به وزارت نفت منتقل نشده است ...


482
وکیل بابک زنجانی متهم ... نفتی است، بحث‌های ... مرکزی در اختیار شرکت نفت قرار ...


608
وکیل بابک زنجانی ... لغو استخدام وزارت نفت بوده است. ... ترامپ برای شرکت در افتتاحیه ...


894
بابک زنجانی و پرونده بابک زنجانی در ... های پایانی نزدیک است. ... زنجانی به شرکت نفت ...


924
... س» است که وزارت نفت از آن 5 ... وکیل شرکت نفت در شکایت ... پول های بابک زنجانی از ...


558
تمام اموالی که در اختیار شرکت نفت ... من نه وکیل آن مقام‌های ... است. بابک زنجانی در ...


504
... است. بابک زنجانی از ... از شرکت‌های وزارت نفت در ... دلار در اختیار بابک زنجانی ...


175
ساعت24-نوبهار زنجانی، یکی از خواهران بابک زنجانی در ... تمام است. ... شرکت نفت از چه زمانی در ...


353
... وی به وزارت نفت کسر شده است ... وکیل بابک زنجانی در ... های شرکت نفت توسط بابک ...


584
... اموالی است که در اختیار شرکت نفت ... شرکت‌های زنجانی به ... بابک زنجانی از زبان وکیل ...


141
... من جلسه دارم و وقت تمام است. ... شرکت نفت از چه زمانی در مجموعه‌های ... (وکیل بابک زنجانی) ...


981
وکیل بابک زنجانی می گوید که درباره پرداخت بدهی‌های موکلش به شرکت ملی نفت ... در اختیار ...


961
قاضی مقیسه بابک زنجانی را بعد از مشاجره با وکیل شرکت نفت ... بابک زنجانی در ... در اختیار ...


309
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی برگزار شد و در آن درباره لزوم توجه به اظهارات ...


356
وکیل شرکت نفت مدعی ... پیگیری‌های وزارت نفت در خصوص ... بابک زنجانی که در اختیار وزارت ...


513
... وکیل بابک زنجانی در ... نشده است البته شرکت نفت ... های زنجانی به وزارت نفت ...