172
جمهوری اسلامی افغانستان | وزارت امور ... مردم شریف و نجیب افغانستان، می دانند که کشور ما در یک ...


315
وزارت ماليه ترتیب و ... وزارت ماليه جمهوري اسلامي افغانستان. ... ویب سایتهای مسلکی وزارت ...


464
... تورخم ولایت ننگرهار وزارت ... ویب سایت های رسمی ... دوایر دولتی افغانستان.


69
کمیسیون ملی یونسکو وآیسیسکوی افغانستان. ویب سایت ... بریتانیا برای وزارت معارف افغانستان ...


765
ویب سایت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان; ویب سایت وزارت ... وزارت و یا اداره ...


52
... وزارت شهرسازی و ... نموده به آدرس ویب سایت زیر ... نمایندگی به کشور افغانستان می ...


559
... همین بنیاد وزارت شهرسازی و ... ملی افغانستان پلان است در ... ویب سایت وزارت ...


155
سایت های مرتبط ... وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ... وزارت امور خارجه ...


198
ویب سایت جدید ما را ... اسلامی افغانستان . ... و 20 پروژۀ هایدروپاور کوچک مربوط به وزارت ...


583
وزارت معادن بعنوان وزارت کلیدی و ... سایت های ... و مسلمان افغانستان به خصوص ...


150
... سفیر جمهوری چک مقیم افغانستان در مقر وزارت تجارت و ... وزارت تجارت وصنایع با ...


310
دورنماي ما ايجاد يك شبكه مصون ،موثر و كاراي سرك در افغانستان كه ... ویب جدید ... وزارت فواید ...


790
تفاهمنامه افغانستان ، انگلستان ... سایت های مرتبط ... وزارت امور مهاجرین و وزارت معارف برنامه ...


471
پیام وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان; ... یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در ...


331
وزارت ماليه جمهوري اسلامي افغانستان. ... ویب سایتهای مسلکی وزارت ... مختلف وزارت و بادر ...


650
ویب سایت جدید ما را ... وزارت شهرسازی و به مناسبت روزجهانی زنان در قصردارالامان برگزار شده ...


540
جمهوری اسلامی افغانستان ... وزارت امور شهرسازی: ... ویب سایت رسمی ریاست عمومی اداره ...


838
ویب سایت جدید ما را ارزیابی ... سایت های مرتبط ... معین جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ به چین ...


619
وزارت اقتصاد | افغانستان. ... سایت های ... از تولیدات داخلی و سکتور خصوصی تحت رهبری وزارت ...


928
به ویب سایت وزارت مخابرات و ... هدف حکومت افغانستان ایجاد یک فضاومحیط سیاسی با ثبات و ...