536
ویب سایت جدید ما ... جمهوری اسلامی افغانستان . ... وزارت انرژی و آب اعلام می دارد که کار ...


943
سومين نشست شبکه ملي انترنتي، تحقيقاتي و تحصيلي افغانستان در وزارت ... به وب سایت وزارت ...


952
سایت های مرتبط ... وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ... و منابع وزارت امور خارجه با ...


872
انجنیر ویس احمد برمک نامزد وزير و سرپرست وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان در سال ...


939
کمیسیون ملی یونسکو وآیسیسکوی افغانستان. ویب سایت ... رادیو آزادی وزارت معارف افغانستان ...


834
وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ... ویب سایت های رسمی دوایر دولتی افغانستان.


901
آیا ویب سایت وزارت احیا و ... دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت ...


806
اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی ... قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان در کشور رخصتی ...


682
زعفران افغانستان در ... سایت های مرتبط ... دو شنبه 23 اسد 1396- کابل وزارت زراعت، آبیاری و ...


894
نظرسنجی . آیا ویب سایت وزارت احیا و انکشاف دهات به سوالات شما پاسخ داده میتواند؟


652
نظرسنجی . آیا ویب سایت وزارت احیا و انکشاف دهات به سوالات شما پاسخ داده میتواند؟


961
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی ... سایت های ... جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ...


527
وزارت ماليه ترتیب و ... وزارت ماليه جمهوري اسلامي افغانستان. ... ویب سایتهای مسلکی وزارت ...


194
وزارت امور شهرسازی. ... حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور شهر سازی اهداف ...


693
اعلان کاریابی – وزارت شهرسازی و مسکن تاریخ اعلان 14 جون 2016 الی 25 جون 2016 ===== 1 ...


136
... ویب سایت برای وزارت ... در سایت وزارت امور شهرسازی ... در افغانستان،در ویب سایت ...


336
سایت های مرتبط ... گان و نماینده وزارت عدلیه ... جمهوری اسلامی افغانستان در شهر اسلام آباد ...


38
موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان و ... امتحان بست 6 وزارت تجارت وصنایع اخذ گردید.


189
ویب سایت انسجام ملی ... وزارت عدلیه افغانستان (حبيب الله غالب ) 9. وزارت مالیه افغانستان ...


263
به ویب سایت وزارت مخابرات و ... را با مناسب ترین قیمت برای مردم افغانستان ارایه ...