246
وزارت تحصیلات عالی با عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه ... وزارت تحصیلات عالی افغانستان ...


779
سایت های مرتبط ... افغانستان وزارت: زراعت آبیاری ومالداری معلومات عمومی... بیشتر اعلان ...


856
جمهوری اسلامی افغانستان | وزارت امور داخله | ریاست عمومی دفتر مقام | ریاست مطبوعات و روابط عامه | دفتر سخنگو The Ministry of the Interior is responsible for Afghanistan's police forces, other internal security forces, and Afghanistan's counter-narcotics force ...


892
وزارت ماليه ترتیب و ... وزارت ماليه جمهوري اسلامي افغانستان. ... ویب سایتهای مسلکی وزارت ...


353
سایت های مرتبط بخش ... مسلکی وزارت اقتصاد با خانم مونا ... وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان


832
وزارت احيا و ... آیا ویب سایت وزارت احیا و ... روی توسعه در افغانستان»در وزارت احیا و ...


109
ویب سایت جدید ما ... قدردانی از تلاش‌های این وزارت، روی پروژه‌های ... سرك ها در افغانستان


824
He subsequently joined the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan, serving as Political Counselor at the Permanent Mission of Afghanistan to the United Nation in New York.


306
کمیسیون ملی یونسکو وآیسیسکوی افغانستان. ویب سایت ... وزارت معارف افغانستان می‌گوید ...


90
آیا ویب سایت وزارت احیا و ... دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت ...


670
وزارت امور شهرسازی. ... اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان ... معين وزارت امور خارجۀ ...


918
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در اجرای رسالت ملی خود متعهد است تا با ... سایت های ...


976
وزارت ترانسپورت به منظور سپردن کار به اهل آن و ... ویب سایت های رسمی دوایر دولتی افغانستان.


18
نتیجه تحقیقاتی است که از طرف آمریت جندر وزارت شهرسازی و مسکن ... ملکی افغانستان، آمر ...


366
تفاهمنامه افغانستان ، انگلستان ، ایرلند ... تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین با وزارت ...


637
موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان و ... ومحاسبه امور مالی تصدی ها وزارت و یا ...


657
وزارت امور ... بر اساس تفاهمنامه ای که وزارت امور مهاجرین با موسسه انکشافی افغانستان ...


42
به ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی خوش آمدید. وزارت مخابرات درصدد آن است تا خدمات باکیفیت مخابراتی و پستی را با مناسب ترین قیمت برای مردم افغانستان ارایه نماید.


55
اعلان کاریابی – وزارت شهرسازی و مسکن تاریخ اعلان 14 جون 2016 الی 25 جون 2016 ===== 1- هماهنگ کننده امورپلان های شهرسازی - بست 3...


934
‏وزارت تحصيلات ... برای اتباع افغانستان درسال2018-2019 ... درخواستی را از ویب سایت ...