624
وزارت دفاع در مسیر اصلاحات بنیادی ‌ ۸صبح: جناب تمیم عاصی گفته می‌شود که طالبان استراتژی...