608
با توجه به ویژگیهای بلوغ جنسی در این دوران مشکلاتی از این ... تاثیر بلوغ در رفتار نوجوانان;


592
روانشناسی نوجوانی به عنوان حوزه‌ای از روانشناسی رشد به بررسی ویژگیهای ... نوجوانان در ...


362
نوجوانان در این سن فکر می کنند اتفاقات بد فقط برای دیگران می افتد و فقط دیگران آسیب می بینند.


243
مقاله بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاسهای بالینی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینهسوتا نوجوانان ...


165
در دختران 9-12 ویژگیهای ثانویه جنسی دیده می شود . ... نوجوانان(۸٢) روانشناسی(٥٥) روابط زناشویی(۳۳)


925
سرسختی روانشناختی مجموعه‌ای از ویژگیهای روانشناختی است که از بروز واکنشهای نامناسب افراد ...


224
سخنی با نوجوانان که ... است شما عزیزان نیز ویژگیهای روانشناختی والدین را بدانید تا ...


938
درباره خدمات کلینیکــــ مهلا • حوزه پیشگیری آموزش های پیش از ازدواج و پیش از ...


189
در دوره بزرگسالی یک نوع تضاد وتعارض بین نوجوانان ومخوصا ... 2-استقلال طلبی یکی از ویژگیهای ...


12
بنابراین لازم است جهت بالا بردن بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان ... روانشناختی ... ویژگیهای ...


478
روانشناختی-در ... چه نابینا به خاطر ویژگیهای مشترکشان ... کودکان و نوجوانان. 4.


538
از مدل رگرسیون لجستیک برای پیش بینی سطوح سازگاری بر اساس ویژگیهای روانشناختی ... نوجوانان ...


752
نوجوانان-تغییرات خلقی در نوجوانان-تغییرات خلقی و درمان ان در نوجوانان-ویژگیهای نوجوانان ...


647
نوجوانان چگونه ... لازم است شما عزیزان نیز ویژگیهای روانشناختی والدین را بدانید تا بهتر ...


265
مقاله ویژگیهای جمعیت شناختی، روانشناختی و پزشکی در کودکان 1-10 سالهی مبتلا به اتیسم: مرور ...


22
یافته ها نشان داد که میزان استیگمای نوجوانان دختر و پسر ... های خاص، ویژگیهای روانشناختی ...


439
مواجهه صحیح والدین و نوجوانان و جوانان با این نیاز نیرومند در فاصله زمانی بین بلوغ و ...


681
ویژگیهای شخصیتی ... در ادامه کارکردهای روانشناختی را مطرح کرد ... » درمان کودکان و نوجوانان ...


750
مقیاس بهزیستی روانشناختی ... پرسشنامه ویژگیهای زنانگی و ... سنجش ابعاد اصلي اضطراب نوجوانان :


825
ویژگیهای شخصیت ... نوجوانان در این سن، گرایش دارند با کسانی دوست شوند که بتوانند افکار و ...