247
این پژوهش با هدف مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانشناختی نوجوانان بیسرپرست ناشی از اعتیاد والدین با نوجوانان بی سرپرست ناشی از علل غیر اعتیاد صورت گرف...


14
نوجوانان در این سن فکر می کنند اتفاقات بد فقط برای دیگران می افتد و فقط دیگران آسیب می بینند.


824
روانشناسی نوجوانی به عنوان حوزه‌ای از روانشناسی رشد به بررسی ویژگیهای ... نوجوانان در ...


8
با توجه به ویژگیهای بلوغ جنسی در این دوران مشکلاتی از این ... تاثیر بلوغ در رفتار نوجوانان;


652
در طی جلسات تمرین و مسابقات باید فرصت هایی را فراهم کنیم تا نوجوانان ... روانشناختی ...


618
هدف پژوهش حاضر به بررسی ویژکیهای روانسنجی پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینهسوتا نوجوانان (mmpi-a) معطوف بوده و جامعه پژوهش حاضر را نوجوانان شهر تهران تشکیل م...


996
مقیاس بهزیستی روانشناختی ... پرسشنامه ویژگیهای زنانگی و ... سنجش ابعاد اصلي اضطراب نوجوانان :


686
ویژگیهای روان شناسی ... تفاوت روانشناختی زنان و ... چطور با کودکان و نوجوانان صحبت ...


972
بنابراین لازم است جهت بالا بردن بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان ... روانشناختی ... ویژگیهای ...


375
نوجوانان-تغییرات خلقی در نوجوانان-تغییرات خلقی و درمان ان در نوجوانان-ویژگیهای نوجوانان-درمان مشکلات نوجوانان-درمان و حل مشکلات نوجوانان-مشاوره در مسائل نوجوانان …


788
نگاهي به تحوّلات دوران نوجواني جسمي، جنسي، شناختي و اخلاقي هادي حسينخاني مقدّمه دوران نوجواني، هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدين دشوارتر از دوران كودكي قلمداد شده …


954
سرسختی روانشناختی مجموعه‌ای از ویژگیهای روانشناختی است که از بروز واکنشهای نامناسب افراد در رویدادهای بالقوه فشارزا، جلوگیری می کند.


566
9- نیاز سنجی نوجوانان در ارتباط با ... 13- بررسی ویژگیهای روانشناختی و میزان ...


750
روانشناسی نوجوانان دسته: ... شامل ویژگیهای ... بررسی روانشناختی سنین مختلف کودک و نوجوان ...


760
نوجوانان نیز مانند ... پدر و مادرمونم اصلا ما رو درك نمیكنن.»ویژگیهای آنها و ...


50
رابطه بین ویژگیهای فردی و عوامل خانوادگی ... بر عزت نفس و سلامت روانشناختی نوجوانان ...


115
پرسشنامه سرسختی روانشناختی ... آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (ippa-r) 75 :


270
همایش ها. سعید عسگری ,کاربرد مقیاس محیط خانواده برای ارزیابی و مداخله در خانواده های واجد مشکلات مربوط به سو رفتار ,اولین همایش حمایت از حقوق کودک-کردستان , 1380/07/01,


168
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


266
اولین تفکر روانشناختی ... ملاحظه ای است که ویژگیهای آن را می ... نوجوانان به رفاقت و دوستی ...