842
نوجوانان در این سن فکر می کنند اتفاقات بد فقط برای دیگران می افتد و فقط دیگران آسیب می بینند.


296
نوجوانان نیز مانند ... پدر و مادرمونم اصلا ما رو درك نمیكنن.»ویژگیهای آنها و ...


167
با توجه به ویژگیهای بلوغ جنسی در این دوران مشکلاتی از این ... تاثیر بلوغ در رفتار نوجوانان;


764
ویژگیهای شخصیتی ... در ادامه کارکردهای روانشناختی را مطرح کرد ... » درمان کودکان و نوجوانان ...


966
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهء جانبی شدن با ویژگیهای روانشناختی در دوقلوهای همسان و ...


890
ویژگیهای دوره ... اصطلاحات و لغات خصوصیات روانشناختی ... مسائل نوجوانان و جوانان.


997
شناخت ویژگیهای کودکان ، نوجوانان و جوانان و تفاوت آنان در سنین مختلف ... ویژگیهای دانش ...


446
سرسختی روانشناختی مجموعه‌ای از ویژگیهای روانشناختی است که از بروز واکنشهای نامناسب افراد ...


632
مقیاس بهزیستی روانشناختی ... پرسشنامه ویژگیهای زنانگی و ... سنجش ابعاد اصلي اضطراب نوجوانان :


916
مقاله بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاسهای بالینی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینهسوتا نوجوانان ...


136
مقاله بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاسهای بالینی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینهسوتا نوجوانان ...


517
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


27
در دوره بزرگسالی یک نوع تضاد وتعارض بین نوجوانان ومخوصا ... 2-استقلال طلبی یکی از ویژگیهای ...


760
نوجوانان-تغییرات خلقی در نوجوانان-تغییرات خلقی و درمان ان در نوجوانان-ویژگیهای نوجوانان ...


932
خشونت‌ و ویژگیهای‌ جسمی‌ - روانی‌ تیپهای‌ بدنی‌ و کژ رفتاری‌ بسیاری‌ از نظریه‌ پردازان ...


875
سخنی با نوجوانان که ... است شما عزیزان نیز ویژگیهای روانشناختی والدین را بدانید تا ...


217
پایاننامه روانشناسی شیوههای فرزندپروری ویژگیهای شخصیت ... روانشناختی بین نوجوانان و ...


139
نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی ویژگیهای ... ای روانشناختی ... نوجوانان ...


47
نوجوانان چگونه ... لازم است شما عزیزان نیز ویژگیهای روانشناختی والدین را بدانید تا بهتر ...


990
ویژگیهای شخصیت ... نوجوانان در این سن، گرایش دارند با کسانی دوست شوند که بتوانند افکار و ...