711
این پژوهش با هدف مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانشناختی نوجوانان بیسرپرست ناشی از ...


837
با توجه به ویژگیهای بلوغ جنسی در این دوران مشکلاتی از این ... تاثیر بلوغ در رفتار نوجوانان;


934
روانشناسی نوجوانی به عنوان حوزه‌ای از روانشناسی رشد به بررسی ویژگیهای ... نوجوانان در ...


137
هدف پژوهش حاضر به بررسی ویژکیهای روانسنجی پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینهسوتا نوجوانان (mmpi-a ...


988
نوجوانان-تغییرات خلقی در نوجوانان-تغییرات خلقی و درمان ان در نوجوانان-ویژگیهای نوجوانان ...


790
مقیاس بهزیستی روانشناختی ... پرسشنامه ویژگیهای زنانگی و ... سنجش ابعاد اصلي اضطراب نوجوانان :


47
بنابراین لازم است جهت بالا بردن بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان ... روانشناختی ... ویژگیهای ...


503
نوجوانان ارزش ها را اغلب به دلايلي كه با تضادها و انگيزه هاي شخصي آنان در ارتباط است ...


987
مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانشناختی نوجوانان بی سرپرست ناشی از اعتیاد والدین با ...


47
رابطه بین ویژگیهای فردی و عوامل خانوادگی ... بر عزت نفس و سلامت روانشناختی نوجوانان ...


115
1 ویژگیهای شخصیت خلاق 18. 2 ... اجتماعي نوجوانان ... عوامل روانشناختی در گرایش ...


824
سرسختی روانشناختی مجموعه‌ای از ویژگیهای روانشناختی است که از بروز واکنشهای نامناسب افراد ...


990
فصل هفتم : ویژگیهای روانشناختی عقب‌ماندگی ... مقاله کودکان و نوجوانان استثنایی ...


768
روانشناسی نوجوانان دسته: ... شامل ویژگیهای ... بررسی روانشناختی سنین مختلف کودک و نوجوان ...


783
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


218
مقالات. جهانگیر کرمی, کسری شریفی, سعید عسگری, آسیه مرادی ,Roles of Assertiveness and Self-Efficacy as Predictors of Sport ...


888
ol35-بررسی رابطه ی بین ویژگیهای نوجوانان و ... بر اساس مهارت های روانشناختی با واسطه گری ...


776
پرسشنامه سرسختی روانشناختی ... آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (ippa-r) 75 :


462
اولین تفکر روانشناختی ... ملاحظه ای است که ویژگیهای آن را می ... نوجوانان به رفاقت و دوستی ...


591
ویژگیهای جذب پوششهای عاری از سرب برای ... مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده ...