182
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بسیاری از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دغدغه دریافت عیدی و پاداش پایان سال را دارند و خبرهای مربوط به افزایش میزان عیدی، نحوه و زمان دریافت آن را با وسواس خاصی دنبال ...


356
تبصره ۲- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۱ خواهد بود.


270
در هر سال هیات وزیران میزان مبلغ عیدی و پاداش آخر سال مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را معین کرده اند و عموما در ماه بهمن …


64
2- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق­ بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ...


650
معاون اول رئیس جمهوری تصویب‌نامه هیات دولت درخصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1391 را برای اجرا ابلاغ کرد.


345
عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین می شود.کارگران مشمول قانون کار، اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند، از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال برخوردار میشوند.


186
معاون اول رئیس جمهوری تصویب‌نامه هیات دولت درخصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1391 را برای اجرا ابلاغ کرد.


786
مثلا اگر درآمد سال تا 12000 واحد از مالیات معاف باشد "فرض می‌شود" که در آمد ماه تا 1000 واحد از مالیات معاف است. حتی با فرض اینکه این روش در مورد …


239
تبصره2ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1391 خواهد بود.


291
قسمت آخر فصل 3 ... ، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دغدغه دریافت عیدی و پاداش پایان سال را دارند و خبرهای مربوط به افزایش میزان عیدی، نحوه و زمان دریافت آن را با وسواس خاصی دنبال می کنند. مبلغ عیدی مستمری‌بگیران و ...


786
تبصره2ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1391 خواهد بود.


591
قسمت آخر فصل 3 ... ، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دغدغه دریافت عیدی و پاداش پایان سال را دارند و خبرهای مربوط به افزایش میزان عیدی، نحوه و زمان دریافت آن را با وسواس خاصی دنبال می کنند. مبلغ عیدی مستمری‌بگیران و ...


909
خبرگزاری تسنیم : با تصویب هیئت وزیران، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان دولت تعیین شد.


298
معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه درباره پرداخت پاداش آخر سال ۹۱ کارکنان و بازنشستگان دولتی موسوم به عیدی را ابلاغ کرد.


772
بر این اساس، دستگاه های اجرایی مجازند به کارمندان مبلغ ثابت چهار میلیون و بیست وپنج هزار ( ۴،۰۲۵،۰۰۰)ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۱ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه امسال پرداخت کنند .


115
بر اساس آنچه در بخشنامه بودجه سال 1391 کل کشور آمده، مبلغ پایان سال یا عیدی کارمندان ... و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی امسال ۶۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی و پاداش آخر سال ... به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود با ...


456
میزان پاداش و عیدی 92 کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.


811
همچنین هیئت دولت مقرر داشته است، هرگونه پرداخت دیگری به عنوان پاداش آخر سال یا عناوین مشابه ممنوع خواهد بود. برای کارکنان موقت یا خرید خدمت نیز باید متناسب با میزان خدمت تمام وقت عیدی پرداخت ...


916
قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۶ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال ...


195
3- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1395 بوده و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از 50 درصد رقم مذکور کمتر ...