60
در هر سال هیات وزیران میزان مبلغ عیدی و پاداش آخر سال مستمری ... زوم تک در سال 1391 با هدف ...


141
سال بعد، یعنی سال 1391 نرخ تورم با افزایشی 9 ... پرداخت دیگری به عنوان پاداش آخر سال یا عناوین ...


519
قانون بودجه سال 1391. ... ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1396 به عنوان پاداش آخر سال ...


35
این در حالی است که دولت برای کارکنان خود در سال 1391 حدود 402 ... عیدی و پاداش آخر سال بر ...


534
... با تصویب هیات وزیران، میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۶ ... پاداش آخر سال ... 1391/1/10 راه ...


957
با تصویب هیئت وزیران، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان دولت تعیین شد.


278
تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) ...


270
ميزان عيدي و پاداش پايان سال مشمولان قانون كار براساس مصوب ... پاداش آخر سال ... 1391/07 /10. ارسال ...


770
ج- مبلغ پاداش پایان سال ( عیدی ) ... عيدي كارمندان, عيدي و پاداش, عيدي و پاداش آخر سال, ...


390
2- پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) ...


401
2- پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) ...


926
مصوبه میزان پرداخت پاداش آخر سال ... تصویب‌نامه درخصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1391


939
خبر 26 دی 96: تعیین میزان عیدی کارمندان؛ بازنشستگان و کارگران در سال 96. عیدی و پاداش پایان سال، یکی از دغدغه‌های شیرینی است که بیشتر کارمندان و کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این روزها ...


557
بر اساس آنچه در بخشنامه بودجه سال 1391 کل کشور آمده ... و ۵۰۰ تومان عیدی و پاداش آخر سال ...


627
به گزارش فارس، حسین بخشی زاده، اظهار کرد: در آخرین جلسه هیات وزیران، درباره میزان عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت تصمیم گیری شده که براین اساس، میزان پرداخت پاداش آخر سال …


816
بهمن 1391; دی 1391; آذر 1391 ... کارگری که کارفرما در پایان شش ماهه اول هر سال مبلغی از عیدی و پاداش ...


439
مدیرکل مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با تصویب هیات وزیران، میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۶ یا «عیدی» بازنشستگان کشوری مبلغ ثابت ۸ میلیون و ۴۷۵ هزار ریال تعیین شده که قرار است با حقوق بهمن ماه ...


364
www.shenasname.ir/1391-09-26 ... نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت " مصوب 1374- ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1386 ...


893
این در حالی است که دولت برای کارکنان خود در سال 1391 حدود 402 ... عیدی و پاداش آخر سال بر اساس ...


314
7.تصويبنامه هيات وزيران در رابطه با پرداخت پاداش آخر سال كارمندان و بازنشستگان ... سال 1391 _pdf ...