535
سلام دوست من اولا پادگان 02برای نیروی زمینی ارتشه اموزشی شماتقریبا2ماه است این پادگان ...


785
تبلیغات در صفحه اول گوگل افزایش رتبه سایت درگوگل معرفی سایت شما درسراسر ایران وجهان


925
نگرشی بر کاهش , افزایش انواع معافیت ها , خوشایند سازی , سربازی داوطلبانه یا حذف خدمت سربازی


867
فرمانده گروهان، گردان ۴ (فتح) پادگان ولیعصر {عج} سپاه ...


860
وقتی از او خواسته شد که با بی سیم دستور تخلیه و واگذاری پادگان #سنندج را صادر نماید، این ...


442
فرمانده گروهان، گردان ۴ (فتح) پادگان ولیعصر {عج} سپاه ...


132
وقتی از او خواسته شد که با بی سیم دستور تخلیه و واگذاری پادگان #سنندج را صادر نماید، این ...