152
تهران 15 هزار کارتن خواب دارد. این آمار را شهردار تهران داده و این در حالی است که گرمخانه های ...


714
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وجود 15 هزار کارتن خواب در پایتخت گفت: ساماندهی کارتن ...


996
مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، از وجود بیش از 15 هزار ...


515
اولتیماتوم استانداری تهران به میدان میوه و تره بار، حل مشکلات آب جنوب پایتخت با سد ماملو ...


333
تهران 15 هزار کارتن خواب دارد. این آمار را شهردار تهران داده و این در حالی است که گرمخانه های ...


45
تهران 15 هزار کارتن خواب دارد. این آمار را شهردار تهران داده و این در حالی است که گرمخانه های ...


367
15 هزار بی خانمان در پایتخت/ 80 درصد کارتن خواب ... ۱۵ هزار کارتن خواب و بی ... وجود دارد ...


353
... اینکه تهران بیش از 15 هزار کارتن خواب دارد، گفت: هر شب بیش از 5 هزار کارتن خواب در سطح شهر ...


364
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، از وجود بیش از ۱۵ هزار ...


583
... ا علام نموده پایتخت ایران حدود 15 هزار کارتن ... ایران حدود 15 هزار کارتن خواب دارد. ...


33
... ا علام نموده پایتخت ایران حدود 15 هزار کارتن ... ایران حدود 15 هزار کارتن خواب دارد. ...


427
قالیباف: تهران 15 هزار کارتن خواب دارد! 28مهر-93. اعتراف مهم ...


109
خبرگزاری تسنیم: تهران 15 هزار کارتن خواب دارد. این آمار را شهردار تهران داده و این در حالی است ...


178
بر اساس آمارهای غیر رسمی، تهران نزدیک به 15 هزار بی‌خانمان و کارتن خواب دارد. این در حالی است ...


968
... به 15 هزار بی‌خانمان و کارتن ... سرای پایتخت فقط ... خانمان و کارتن خواب دارد.


634
... هزار کارتن‌خواب زن در پایتخت، از ... حدود 15 هزار کارتن‌خواب در شهر تهران وجود دارد؛ و ...


1000
تهران 15 هزار کارتن خواب دارد. این آمار را شهردار تهران داده و این در حالی است که گرمخانه های ...


36
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه تهران بیش از 20 ...


58
تهران 15 هزار کارتن خواب دارد. این آمار را شهردار تهران داده و این در حالی است که گرمخانه های ...


611
... شده در پایتخت، 15 هزار ... زنان کارتن‌خواب پایتخت ... را دارد. چرا به کارتن‌خواب ...