788
پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی خراسان رضوی افتتاح شد پایگاه بسیج کارمندان ...


630
پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی خراسان رضوی دیروز با حضور مسئولین بسیج ...


690
پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی خراسان رضوی دیروز با حضور مسیولین بسیج ...


410
سه طرح ورزشی به همت ناحیه مقاومت بسیج دزفول افتتاح شد. ... افتخارمحله پایگاه ...


133
... علمی- کاربردی خراسان رضوی افتتاح شد . پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ...


984
... علمی- کاربردی خراسان رضوی افتتاح شد . پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ...


795
... علمی- کاربردی خراسان رضوی افتتاح شد . پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ...


925
به دانشگاه جامع علمی کاربردی ... افتتاح شد ... بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی ...


452
... علمی- کاربردی خراسان رضوی افتتاح شد . پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ...


705
... دانشگاه علمی کاربردی ... بسیج: نخستین پایگاه علمی در ... در مسجد جامع قرچک برگزار شد. ...


388
... علمی- کاربردی خراسان رضوی افتتاح شد . پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ...


591
... دانشگاه علمی کاربردی ... بسیج: نخستین پایگاه علمی در ... در مسجد جامع قرچک برگزار شد. ...


870
... مدیر دانشگاه جامع علمی ... وی یادآور شد: دانشگاه علمی کاربردی هلال ... احمر خراسان‌رضوی ...


677
تقدیر استاندار خراسان رضوی از ... دانشگاه جامع علمی کاربردی ... افتتاح پایگاه ...


399
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ... سیل زده خراسان رضوی ... اصلی دانشگاه علمی ـ کاربردی ...


212
تازه ترین اخبار بسیج و فعالیتهای بسیجیان سراسر کشور ... خراسان رضوی; خراسان ... بسیج کارمندان.


412
مدیر گروه طب اورژانس دانشگاه ... قلب انجام شد و این در حالی ... و کاربردی در مرکز ...


867
به گزارش خبرگزاری مهر ، مراسم افتتاح پایگاه ... علمی کاربردی برگزار شد. ... دانشگاه جامع علمی ...


916
... دانشگاه جامع علمی ... جامع علمی کاربردی را افتتاح ... شبکه خراسان رضوی پخش شد ...


424
بیانیه پایگاه مقاومت بسیج کارمندان دانشگاه ... جامع علمی کاربردی ... خراسان رضوی دانشگاه ...