365
☂ زیر ســـــایه ســـــرو ☂ - پرستویی که مقصد - کاش می شد درزمان گریه ات بهرحسیـــن/ قطره ...


303
پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد ... مـــا تـــا آخــر ...


686
پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد از بین کلیه محتوا، اطلاعات و ...


538
ما برای این چادر داریم می‌رویم! بیمارستان از مجروحین پر شده بود ، حال یکی از آنها خیلی بد ...


433
بی رنگی اگر مقصد پرواز است؛ قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد، از ویرانی ...


151
اگر مقصد پرواز است؛ قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد، از ویرانی لانه‌اش ...


537
سلامت تن زیباست، اما پرنده‌ی عشق، تن را قفسی مي‌بیند که در باغ نهاده باشند...و مگر نه آنکه ...


335
مهـــــــــــــاجــــــــــــــــــــر - پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه ...


432
خرمشهر را بعد از خدا ارتش آزاد کرد; دارت های مجهز به gps; برنامه‌ی خاطره‌گویی جمعی از ...


433
خط فاصله - معرفی کتاب (( امین )) - پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد


266
خط فاصله - معرفی کتاب (( امین )) - پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد


542
خط فاصله - انتظار انقلابی - پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد


895
اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر. پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی نمی هراسد ...


911
اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر .... پرستویی که مقصد را در کوچ میابد از ویرانی لانه اش نمی ...


635
اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر. پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد از ویرانی لانه‌اش ...


436
مقصد پرواز است ... پس این پنجره های کوچک که به کوچه های بن ... پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند ...


915
4/7/2014 · پرستویی که مقصد را در کوچ میبیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد. م. ...


335
وطن پرستو بهاراست واگر بهار مهاجر است از پرستو مخواه که بماند، پرستویی که مقصد را در کوچ می ...


928
اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر .... پرستویی که مقصد را در کوچ میابد از ویرانی لانه اش نمی ...


858
مقصد پرواز است ... مردی که زن نداشته باشد مسکین و بیچاره است گرچه ثروتمند باشد.