767
☂ زیر ســـــایه ســـــرو ☂ - پرستویی که مقصد - کاش می شد درزمان گریه ات بهرحسیـــن/ قطره ...


337
پس اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر پرستویی که مقصد را در کوچ ...


964
بی رنگی...اگر مقصد پرواز است؛ قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد، از ویرانی ...


365
پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد ... ... گفتم که به پیری رسم و توبه ...


401
بی رنگی...اگر مقصد پرواز است؛ قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد، از ویرانی ...


216
خط فاصله - پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد


63
پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد” ― Seyyed Mortaza Avini. Read ...


301
مقصد پرواز است ... 59 ساعت 11:32، 6 مرد مسلح که صورت خود را پوشانده ... پرستویی که مقصد را در کوچ می ...


537
5/23/2012 · پرستویی که مقصد را در کوچ میبیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد. م. ...


15
مقصد پرواز است ... معصوم که نیستیم.مهم این است که چه ... پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ...


641
مقصد پرواز است ... معصوم که نیستیم.مهم این است که چه ... پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ...


54
... از پرستو مخواه که بماند؛ پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد. ...


545
"پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند، از ویرانی خانه اش نمی هراسد" نامه دختر شهید ناصری به پدرش"


694
پرستویی که مقصد را در کوچ میبیند از ویرانی آشیانه اش ... چیزی که میان تو و من نیست غریبی است ...


198
پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش . نمی هراسد. ((شهید حاج مهدی کازرونی ))


228
وطن پرستو بهاراست واگر بهار مهاجر است از پرستو مخواه که بماند، پرستویی که مقصد را در کوچ .


186
پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد از ویرانی لانه‌اش نمی‌هراسد... *** ای شهید، ای آن که بر ...


496
منزل علی نصیریان مقصد دیدار بعدی بود که این بازیگر با وجود ... پرستویی که در «دیوانه از قفس ...


694
پرستویی که مقصد را در کوچ می دید... من بچه شاه عبدالعظیم هستم و درخانه‌ای به دنیا آمده و بزرگ ...


252
پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد از ویرانی لانه‌اش نمی‌هراسد... *** ای شهید، ای آن که بر ...