315
۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود کلیپ صوتی آی قصه قصه قصه ابوالفضل سپهر» ثبت شده است - اگر مقصد پرواز است؛ قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد، از ویرانی لانه‌اش نمی‌هراسد...


46
اگر مقصد پرواز است؛ قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد، از ویرانی لانه‌اش نمی‌هراسد...


307
پس اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند، از ویرانی لانه اش ...


157
پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد ... مـــا تـــا آخــر ایستـــاده ایــم ...


412
"پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند، از ویرانی خانه اش نمی هراسد"


459
اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر. پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد از ویرانی لانه‌اش ...


315
2/11/2018 · پرستویی که مقصد را در کوچ میبیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد. م. ...


939
خط فاصله - پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد


226
محمد حسن پور عکاس پشت باند اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد، از ویرانی لانه اش نمی هراسد


298
با سلام. در صورتی که برای اولین بار از این سایت بازدید میکنید, لازم است تا راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.


972
با سلام. در صورتی که برای اولین بار از این سایت بازدید میکنید, لازم است تا راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.


12
خط فاصله - پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد


862
ما برای این چادر داریم می‌رویم! بیمارستان از مجروحین پر شده بود ، حال یکی از آنها خیلی بد بود ...


832
اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر. پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد از ویرانی لانه‌اش ...


862
روایتگر - پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد...


466
پس اگر مقصد را نه اینجا، در زیر این سقفهای دلتنگ و در پس این پنجره های کوچک که به کوچه های بن بست باز میشوند نمیتوان جست ، بهتر آنکه پرنده روح دل در قفس نبندد.


72
رها - پرستویی که مقصد رادر کوچ می بیند از ویرانی خانه اش نمی هراسد


879
فردا چه خواهد شد؟!!!!! - اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر !! پرستویی که مقصد را در پرواز میبیند از ویرانی کاشانه اش نمیهراسد


562
اگر مقصد پرواز است،قفس ویران بهتر...پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد.


332
افسر سایبری - اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر ، پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد.