268
☂ زیر ســـــایه ســـــرو ☂ - پرستویی که مقصد - کاش می شد درزمان گریه ات بهرحسیـــن/ قطره ...


288
بی رنگی اگر مقصد پرواز است؛ قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد، از ویرانی ...


552
پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد ... مـــا تـــا آخــر ...


280
اگر مقصد پرواز است؛ قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد، از ویرانی لانه‌اش ...


143
خط فاصله - پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد از ویرانی لانه اش نمی هراسد


784
پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد از ویرانی لانه‌اش نمی‌هراسد... *** ای شهید، ای آن که بر ...


700
پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد” ― Seyyed Mortaza Avini. Read ...


480
پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد از ویرانی لانه‌اش نمی‌هراسد... *** ای شهید، ای آن که بر ...


73
5/23/2012 · پرستویی که مقصد را در کوچ میبیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد. م. ...


203
برای او که نامردی را به اوج ... اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر . پرستویی که مقصد را در کوچ ...


495
برای او که نامردی را به اوج ... اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر . پرستویی که مقصد را در کوچ ...


241
مقصد پرواز است ... معصوم که نیستیم.مهم این است که چه ... پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ...


628
مقصد پرواز است ... سوالی که اینجا مطرح است این است که اگر قرار بود حقوق و تکالیف مردان و زنان ...


695
افسر سایبری - اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر ، پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ...


66
اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر پرستویی که مقصد را در کوچ می یابد، از ویرانی لانه اش نمی ...


863
... از پرستو مخواه که بماند؛ پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد. ...


947
2/4/2013 · پرستویی که مقصد را در کوچ میبیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد. م.ا


71
پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش . نمی هراسد. ((شهید حاج مهدی کازرونی ))


840
"پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند، از ویرانی خانه اش نمی هراسد" نامه دختر شهید ناصری به پدرش"


529
وطن پرستو بهاراست واگر بهار مهاجر است از پرستو مخواه که بماند، پرستویی که مقصد را در کوچ .