181
عمق اب در این حوضچه 5 درصد بیشتر از عمق ثانویه پرش هیدرولیکی در نظر گرفته میشود این حوضچه ...


855
در فرایند پرش هیدرولیکی تلاطم قابل توجهی رخ می‌دهد. این تلاطم ممکن است ... حوضچه آرامش ...


442
در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی جنبشی مخرب توسط پرش هیدرولیکی مستهلک می ...


2
حوضچه­های آرامش قسمت کوتاهی از یک کانال کف سازی شده اند که به­صورت سازه­ای خاص در انتهای ...


764
در این تحقیق، از یک شبکه عصبی مصنوعی در برآورد پروفیل پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش همراه با ...


785
پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش، از دیدگاه ماکروسکوپی، یک جریان ماندگار و متغیر ناگهانی است ...


559
کنترل پرش هیدرولیکی با آستانه پلکانی روزنه دار در حوضچه آرامش سرریز اوجی: مقالات آماده ...


562
بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت در حوضچه‌های آرامش تیپ 2


436
پیشینه تحقیق حوضچه آرامش یا حوضچه پرش هیدرولیکی و ... در واقع پرش هیدرولیکی از پدیده ...


211
حوضچه های واگرا یکی از انواع حوضچه های آرامش هستند. استهلاک انرژی در حوضچه های آرامش با شکل ...


609
حوضچه های واگرا یکی از انواع حوضچه های آرامش هستند. استهلاک انرژی در حوضچه های آرامش با شکل ...


844
پرش هیدرولیکی از نوع جریان های متغیر سریع است که در آن جریان از حالت فوق بحرانی به زیر ...


104
در این مقاله پدیده پرش هیدرولیکی که یکی از مهمترین راههای استهلاک انرژی جریان در مهندسی ...


981
در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی ... پرش هیدرولیکی در اینحالت بصورت ضربه ...


351
تحقیق در مورد پرش هیدرولیکی,ارایه پکیج ... در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از ...


465
پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش,در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی جنبشی مخرب ...


524
عمق اب در این حوضچه 5 درصد بیشتر از عمق ثانویه پرش هیدرولیکی در نظر گرفته میشود این حوضچه ...


569
پرش هیدرولیکی پدیده‌ای در علم هیدرولیک است که در جریان کانال باز مورد بحث قرار می‌گیرد.


130
آبشستگی پایین­دست حوضچه‌های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی باعث خسارت به اطراف سازه می‌شود و ...


304
مطالعه خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر زبر و واگرایی ناگهانی