658
در فرایند پرش هیدرولیکی تلاطم قابل توجهی رخ می‌دهد. این تلاطم ممکن است ... حوضچه آرامش ...


314
در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی ... پرش هیدرولیکی در اینحالت بصورت ضربه ...


87
در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی جنبشی مخرب توسط پرش هیدرولیکی مستهلک می ...


263
حوضچه‌های آرامش از متداول‌ترین سازه‌های کاهنده انرژی می‌باشند که جهت استهلاک انرژی آب ...


487
پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش,در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی جنبشی مخرب ...


457
در اکثر حوضچه‌های آرامش برای اتلاف انرژی از پرش هیدرولیکی استفاده می‌شود.


574
چکیده تاکنون مطالعات بسیاری در خصوص پرش هیدرولیکی در مقاطع واگرا صورت گرفته است اما در ...


270
پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش,ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون,ارایه پکیج ...


246
وقوع پرش­هیدرولیکی در پایین­دست سرریز سدها یکی از مهمترین راههای استهلاک انرژی می­باشد. در ...


551
مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کانال‌های آبیاری با بستر موج‌دار


829
حوضچه­های آرامش قسمت کوتاهی از یک کانال کف سازی شده اند که به­صورت سازه­ای خاص در انتهای ...


183
پرش هیدرولیکی از نوع جریان های متغیر سریع است که در آن جریان از حالت فوق بحرانی به زیر ...


89
پرش هیدرولیکی جریان متغیر سریعی است که طی آن جریان فوق بحرانی به جریان زیر بحرانی تبدیل می ...


365
کنترل پرش هیدرولیکی با آستانه پلکانی روزنه دار در حوضچه آرامش سرریز اوجی: مقالات آماده ...


501
بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت در حوضچه‌های آرامش تیپ 2


453
پیشینه تحقیق حوضچه آرامش یا حوضچه پرش هیدرولیکی و ... پرش هیدرولیکی روی ... در مجاری ...


799
یکی از مهمترین پدیده های هیدرولیکی در جریان های متغیر سریع، پرش هیدرولیکی می باشد که در ...


987
موارد یافت شده: 12 1 - پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر موج دار سینوسی به روش svm ...


8
حوضچه‌های آرامش با بازشدگی ناگهانی از جمله سازه‌های مستهلک کننده انرژی است که با ایجاد ...


995
در این تحقیق، خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با دیواره همگرا مورد بررسی قرار گرفت.