63
مطالعه خصوصيات جهش هيدورليکي واگرا در حوضچه آرامش ذوزنقه‌اي، پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد ...


411
کاویتاسیون پدیده ای است که در سرعتهای بالا باعث خرابی و ایجاد گودال در سطح می گردد .


329
سد کرخه بزرگترین سد ایران : کشور ایران با وسعت ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر یکی از فلات های پهناور آسیا ...


634
معماری از معدود رشته هایی است که با تمامی رشته های دیگر از قبیل عمران ، ساختمان و شهرسازی در ...


935
824 مقاله ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران که 17 الی 19 اردیبهشت 1387 در دانشگاه تهران ...


983
چکیده پایان نامه های دانشجویی ... برای دسترسی به پایان نامه های دانشجویی به سایت مرکز اطلاع ...


98
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1


360
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1


161
واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شماره ٤٣٥٤٩/ ١٠٤٧٨٢ ...