258
عمق اب در این حوضچه 5 درصد بیشتر از عمق ثانویه پرش هیدرولیکی در نظر گرفته می‌شود این حوضچه ...


174
در فرایند پرش هیدرولیکی تلاطم قابل توجهی رخ می‌دهد. این تلاطم ممکن است ... حوضچه آرامش ...


370
در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی ... پرش هیدرولیکی در اینحالت بصورت ضربه ...


330
در این تحقیق، از یک شبکه عصبی مصنوعی در برآورد پروفیل پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش همراه با دیواره همگرا که از حالت­های خاص و پیچیده پرش هیدرولیکی می­باشد، استفاده شده …


16
حوضچه­های آرامش قسمت کوتاهی از یک کانال کف سازی شده اند که به­صورت سازه­ای خاص در انتهای سرریزها و هر منبع دیگری که جریان فوق بحرانی ایجاد می­کند برای کنترل پرش هیدرولیکی ساخته می­شوند و هر ...


110
تاثیر بستر زبر نیم‌استوانه‌ای بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش مستطیلی ...


97
مقدمه . شرح دستگاه . کاربرد . جهش هيدروليکي در کانالهاي باز . كنترل پرش هيدروليكي . حوضچه آرامش


690
در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی جنبشی مخرب توسط پرش هیدرولیکی مستهلک می شود، مورد توجه قرار گرفته است.


314
پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش، از دیدگاه ماکروسکوپی، یک جریان ماندگار و متغیر ناگهانی است که با سطح جریان منقطع دوفازی و گرداب های قوی همراه است.


870
شرایط هیدرولیکی حوضچه آرامش به­خصوص میزان دبی عبوری از سرریز و شوت و همچنین محل تشکیل پرش هیدرولیکی نقش به­سزایی بر روی نوسانات سرعت جریان در حوضچه آرامش دارد.


946
شرایط هیدرولیکی حوضچه آرامش به­خصوص میزان دبی عبوری از سرریز و شوت و همچنین محل تشکیل پرش هیدرولیکی نقش به­سزایی بر روی نوسانات سرعت جریان در حوضچه آرامش دارد.


809
هر گونه مانعي كه در مسير پرش آبي واقع شود به گونه ايي كه باعث اتلاف انرژي آن ... حوضچه آرامش :


512
در طراحی بهینه حوضچه آرامش برای کاهش طول و هزینه سازه از مستهلک کننده‌های مختلفی مانند بلوک کف و آب‌پایه درکف حوضچه و پای سرریز استفاده می‌شود تا پرش …


886
بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه‌ی آرامش با آستانه ‌یپلکانی/ نویسندگان: افشار مینایی گیگلو ، …


424
حوضچه‌ی آرامش یکی از انواع سازه‌های مستهلک‌کننده انرژی در سیستم‌های انتقال آب است که ابعاد آن به مشخصات پرش بستگی دارد.


788
پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش,در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی جنبشی مخرب توسط پرش هیدرولیکی مستهلک می شود، مورد توجه قرار گرفته است.


89
در این مقاله پدیده پرش هیدرولیکی که یکی از مهمترین راههای استهلاک انرژی جریان در مهندسی هیدرولیک است، به کمک نرم افزار Flow -3D شبیه سازی گردید .


888
مشخصات نویسندگان مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کارگذاری پره های مستغرق برمشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش


98
حوضچه های آرامش ... و هدف از ساختن آن به تشکیل پرش هیدرولیکی در داخل حوضچه خلاصه می گردد ...


622
عمق اب در این حوضچه 5 درصد بیشتر از عمق ثانویه پرش هیدرولیکی در نظر گرفته می‌شود این حوضچه ...