106
عمق اب در این حوضچه 5 درصد بیشتر از عمق ثانویه پرش هیدرولیکی در نظر گرفته می‌شود این حوضچه ...


920
در فرایند پرش هیدرولیکی تلاطم قابل توجهی رخ می‌دهد. این تلاطم ممکن است ... حوضچه آرامش ...


547
در این تحقیق، از یک شبکه عصبی مصنوعی در برآورد پروفیل پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش همراه با دیواره همگرا که از حالت­های خاص و پیچیده پرش هیدرولیکی می­باشد، استفاده شده …


723
حوضچه­های آرامش قسمت کوتاهی از یک کانال کف سازی شده اند که به­صورت سازه­ای خاص در انتهای سرریزها و هر منبع دیگری که جریان فوق بحرانی ایجاد می­کند برای کنترل پرش هیدرولیکی ساخته می­شوند و هر ...


740
توسعه حفره آبشستگی پایین دست حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی می‌تواند منجر به تخریب خود سازه گردد که از دیرباز مورد توجه محققین بوده است.


528
حوضچه های آرامش به عنوان یک سازه هیدرولیکی موثر برای استهلاک انرژی جنبشی جریان فوق بحرانی در پایین دست سرریز قرار می گیرد و در بعضی موارد برای دستیابی به یک طرح اقتصادی از اجزایی مانند بلوک ...


352
پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش، از دیدگاه ماکروسکوپی، یک جریان ماندگار و متغیر ناگهانی است که با سطح جریان منقطع دوفازی و گرداب های قوی همراه است.


542
در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی جنبشی مخرب توسط پرش هیدرولیکی مستهلک می شود، مورد توجه قرار گرفته است.


870
پرش هیدرولیکی جریان متغیر سریعی است که طی آن جریان فوق بحرانی به جریان زیر بحرانی تبدیل می‌شود.


13
پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش,در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی جنبشی مخرب توسط پرش هیدرولیکی مستهلک می شود، مورد توجه قرار گرفته است.


660
پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش,در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی جنبشی مخرب توسط پرش هیدرولیکی مستهلک می شود، مورد توجه قرار گرفته است.


267
طول پرش هیدرولیکی و موقعیت آن فراسنجهای مهمی هستند که طول حوضچه آرامش را، تحت تاثیر قرار می دهند.


981
شرایط هیدرولیکی حوضچه آرامش به­خصوص میزان دبی عبوری از سرریز و شوت و همچنین محل تشکیل پرش هیدرولیکی نقش به­سزایی بر روی نوسانات سرعت جریان در حوضچه آرامش دارد.


316
در این مقاله پدیده پرش هیدرولیکی که یکی از مهمترین راههای استهلاک انرژی جریان در مهندسی هیدرولیک است، به کمک نرم افزار Flow -3D شبیه سازی گردید .


616
در این مقاله شبیه سازی عددی جریان و پرش هیدرولیکی داخل حوضچه ... هیدرولیکی در حوضچه آرامش ...


663
در این بخش حوضچه های آرامش که در آنها بخشی از انرژی ... پرش هیدرولیکی در اینحالت بصورت ضربه ...


214
مطالعه خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر زبر و واگرایی ناگهانی


254
آبشستگی پایین­دست حوضچه‌های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی باعث خسارت به اطراف سازه می‌شود و ممکن است باعث تخریب سازه نیز بشود.


999
پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش,طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-,ارایه پکیج اقدام پژوهی ...


613
پرش هیدرولیکی از نوع جریان های متغیر سریع است که در آن جریان از حالت فوق بحرانی به زیر بحرانی تغییر می یابد وبا استهلاک انرژی شدید همراه است.