413
صفحه اصلی. پروانه اشتغال مطب: - پروانه اشتغال مطب / دفترکار مجوزی است که ارائه خدمات پزشکان ، دندانپزشکان و پیراپزشکان پروانه دار را در مطب ها / دفاترکار و مؤسسات پزشکی یک شهر مجاز می نماید.


828
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > پروانه اشتغال:


528
پروانه اشتغال به كار اشخاص حقوقي / دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای


361
پیگیری وضعیت صدور،تمدیدویاارتقا پروانه اشتغال اشخاص حقیقی. شماره نظام مهندسی: بدون خط تیره و 9 رقم


913
نظام مهندسی ساختمان استان یزد » ارتقاء پروانه اشتغال مدارك مورد نياز جهت ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي - تكميل فرم درخواست ارتقاء - تكميل فرم اطلاعات كامپيوتري - تكميل فرم تعهدنامه جهت ...


364
اهم وظایف بخش صدور پروانه : بررسی پروفایل مربوط به درخواستهای عضویت و صدور پروانه اشتغال حقیقی از طریق وب سایت سازمان


789
ثبت نام اینترنتی در دوره های ارتقاء و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی در پارک علم و ...


383
اشخاص حقیقی : پذیرش عضو جدید : تکمیل فرم درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی استان تهران (کاربرگ شماره 2- اشخاص حقیقی)


321
نظام مهندسی ساختمان استان یزد » انتقال پروانه اشتغال مدارك مورد نياز جهت انتقال پروانه اشتغال بكار مهندسي ·تكميل فرم اطلاعات كامپيوتري ·تكميل …


212
مدارک عضویت در سازمان; مدارک صدور پروانه اشتغال; مدارک تمدید پایه پروانه اشتغال; مدارک ارتقای پایه پروانه اشتغال


300
صدور پروانه اشتغال با درج عبارت " داراي مجوز فعاليت نظارت بر ساخت و سازهاي روستايي


383
صدور پروانه اشتغال -آموزش . دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش


946
وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار مهندسی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران را تعلیق و این موضوع طی نامه ای توسط معاون مسکن و ساختمان آخوندی به اداره کل راه و شهرسازی برای اجرا ابلاغ شد.


425
به دنبال عدم تمکین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از بخشنامه‌های عباس آخوندی، وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار حسن قربان‌خانی رییس این …


930
فراخوان مجریان حقوقی جهت اخذ صلاحیت پروانه اشتغال بکار حقیقی ...


337
آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن - فصل دوم - پروانه اشتغال در مقطع کارشناسی و بالاتر ، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن - فصل دوم - پروانه اشتغال در ...


551
- دستورالعمل نحوه بررسي و تعيين وضعيت صدور پروانه اشتغال بكار دارندگان مدارك كارشناسي ...


601
آموزش نظام مهندسي - نظام مهندسي - عمران - نظارت 3 به 2 - نظارت 2 به 1 - اجرا - صلاحيت اجرا - كارآموزي - برق - مكانيك - معماري- شهرسازي - نقشه برداري - پروانه اشتغال به كار مهندسي


55
مدارک لازم برای دریافت پروانه اشتغال اعضای حقیقی تکمیل فرم تقاضای دریافت پروانه اشتغال تصويرگواهي يا مدرك دال براشتغال دررشته كاري يافعاليت مورددرخواس...


669
سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره می‌گوید از این پس گذراندن دوره کارورزی برای دریافت پروانه اشتغال روان‌شناسی الزامی نیست.