630
طبقه‌بندی هزینه ها در مدیریت پروژه: انجام هر فعالیتی، هزینه‌هایی در بر دارد. این هزینه‌ها ...


755
پروژه , تحقیق و مقاله های رشته مکانیک - ساخت و تولید و ماشین افزار


663
مهندسی صنایع - شش سیگما چیست؟ - ... 6سیگما در دهه 1980 این متدلوژی در شرکت موتورولا بوسیله ...


623
بسیاری از افراد علاقه مند هستند که در مورد مرتبه علمی و استخدامی مدرسین دانشگاه و اعضای ...


163
راهکار مهندسی صنایع - پرونده شش سیگما - مهندسان صنایع دانشگاه تبریز