304
نظر شما در مورد کیفیت خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان چیست؟


473
کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده پزشکی افضلی پور


611


488
وب سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه


32
اخبار نظام پزشکي کرمان وب سایت رسمی نظام پزشکي کرمان.


847
دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین متقاضياني كه داوطلب انجام كار به صورت نيروهاي شركتي در واحدهای تحت پوشش اين دانشگاه را دارند به طریق اینترنتی ثبت نام می ...


437
دانشگاه علوم پزشکی کرمان::www.kmu.ac.ir


666
این دانشگاه هشتمین دانشگاه از نظر بزرگی در بین ۶۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران است. تاریخ تأسیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان به سال ۱۳۵۶ برمی گردد. در این


155
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که طی دو دهه اخیر توجه کافی به آموزش پزشکان عمومی نشده است ، گفت: قسمت عمده بار درمانی کشور...


991
kmu,وب سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ,دانشگاه علوم پزشکی کرمان,www.kmu.ac.ir,kerman university of medical science, علوم پزشكي،کرمان،استان کرمان،دانشگاه کرمان،کرمان،سلامت،بهداشت،شبكه هاي بهداشت ودرمان،مراكز ...


583
پزشکی کرمان 89 - سلام دوستانی که موضوع پایان نامه ی خودشونو توی فرم مربوطه ثبت نکردن تا سه شنبه وقت دارن به دفتر گروه پزشکی اجتماعی مراجعه کنن.


504
kmu,وب سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ,دانشگاه علوم پزشکی کرمان,www.kmu.ac.ir,kerman university of medical science, علوم پزشكي،کرمان،استان کرمان،دانشگاه کرمان،کرمان،سلامت،بهداشت،شبكه هاي بهداشت ودرمان،مراكز ...


610
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد.


787
کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی - مدیریت امور آموزشی


102
تاریخچه. این دانشگاه هشتمین دانشگاه از نظر بزرگی در بین ۶۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران است. تاریخ تأسیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان به سال ۱۳۵۶ برمی گردد.


9
کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهارراه شفا ، ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان


944
سامانه یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی ... مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمان.


715
kmu,وب سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ,دانشگاه علوم پزشکی کرمان,www.kmu.ac.ir,kerman university of medical science, علوم پزشكي،کرمان،استان کرمان،دانشگاه کرمان،کرمان،سلامت،بهداشت،شبكه هاي بهداشت ودرمان،مراكز ...


287
kmu,وب سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ,دانشگاه علوم پزشکی کرمان,www.kmu.ac.ir,kerman university of medical science, علوم پزشكي،کرمان،استان کرمان،دانشگاه کرمان،کرمان،سلامت،بهداشت،شبكه هاي بهداشت ودرمان،مراكز ...


291
kmu,وب سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ,دانشگاه علوم پزشکی کرمان,www.kmu.ac.ir,kerman university of medical science, علوم پزشكي،کرمان،استان کرمان،دانشگاه کرمان،کرمان،سلامت،بهداشت،شبكه هاي بهداشت ودرمان،مراكز ...