889
پایگاه الکترونیکی مجلات دانشگاه شهرکرد, Issue: دوره: ۲، شماره: ۱، Journal: نشریه مديريت خاک


329
پسماند رطوبتی خاک-الگوي توزيع شوري در پروفيل خاک تحت سه رژيم آبياري در آبياري ترکي در اراضي شرق اصفهان محمدا


292
منحنی مشخصه رطوبتی از مشخصه های مهم فیزیکی خاک و بیانگر رابطه بین مکش ماتریک و رطوبت خاک است و در مسائل آب و خاک از اهمیت زیادی برخوردار است.


918
ذرات تشکیل‌دهندهٔ خاک و چگونگی ایجاد آن‌ها تشکیل. اولین دلیل تشکیل خاک، هوازدگی سنگ است.


749
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


816
توضیح کمی منحنی رطوبتی خاک برای مطالعه ... افزون بر این به علت پدیده پسماند، اندازه-گیری ...


243
با کاهش درصد رطوبت زراعی خاک و میزان پسماند شیرین‏بیان از تعداد گل ... و سه سطح رطوبتی خاک ...


420
اندازه گیری پسماند رطوبتی خاک روش ستون آویزان آب ( هیسترسیس ) اندازه گیری جرم مخصوص حقیقی – جرم مخصوص ظاهری – درصد تخلخل – درصد رطوبت حجمی – درصد رطوبت جرمی اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده ...


487
تیمار­های آزمایش شامل مدیریت پسماندهای جو در سطوح نصف پسماند ... سیستم بدون خاک ... رطوبتی ...


962
11/22/2010 · رژیم رطوبتی تابع خصوصیات گوناگونی از قبیل تغییرات رطوبتی خاک در طول زمان ، میزان آب قابل ...


802
تانسیومتر خاک. ... بر اساس نوع خاک ، محتوای رطوبتی و به علت پسماند ، یعنی تاریخچه ی اشباع ...


968
تحلیل جریان در منطقه غیراشباع خاک ... علاوه بر این، فرض شد که هیچ‌گونه پسماند رطوبتی در ...


311
تانسیومتر خاک. ... بر پایه ی جنس خاک ، محتوای رطوبتی و به سبب پسماند ، یعنی تاریخچه ی اشباع ...


913
هوادهی خاک با ایجاد خلل و ... می‌باشد و با داشتن رطوبتی قابل قبول بین دو انگشت ... پسماند ...


380
خبرگزاری تسنیم: معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با تاکید بر لزوم دریافت بهای خدمات در حوزه پسماند گفت: جمع آوری، حمل، دفن و پردازش زباله نیازمند ...


493
تحقیقات آب و خاک ... برای برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک: ... کوچک از کاربرد پسماند ...


993
برای مدیریت و برنامه ریزی های ابیاری بررسی و اندازه گیری مداوم رطوبت خاک الزامی است یکی ازروشهای ساده برای اندازه گیری رطوبت خاک استفاده ازبلوکهای گچی ا...


881
این تغییرات تقریبا همزمان به رخداد پیوسته و دارای کمترین پسماند ... مشخصه رطوبتی خاک و ...


579
حداکثر مقدار رطوبتی که می تواند در ماده پوششی ... انجام آزمایش های مکانیک خاک و پسماند ...


777
پژوهش های خاک ... تأثیر تناوب زراعی و مدیریت مصرف نیتروژن و پسماند ... اثرات تنش رطوبتی بر ...