843
... انجام شود که کم دیده می شود و اگر .... مثانه جنین - اگر درهفته هفتم پل جنيني ديده نشود ...


913
سلام در بارداری پوچ ساک بارداری خالیست و پل جنینی به هیچ عنوان تشکیل نمی شود. نگران نباشید ...


597
... باشه باید چه علائمی داشته باشه و از کی شروع بشه؟ - اگر درهفته هفتم پل جنيني ديده نشود ...


226
بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان تبديل مي‌شود ... فتال پل در ...


699
6/7/2010 · بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که ... در اين هفته آنچه بر صفحه مانيتور مشخص مي‌شود، جنيني است ...


757
بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان تبديل مي‌شود، در سونوگرافي ...


391
تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان تبديل مي ... فتال پل یا پل جنینی یا طناب ...


142
بيشتر مادران دوست دارند بدانند جنيني كه در شكم دارند دختر است يا پسر؛ ولي سلا‌مت جنين براي ...


811
كسي ميدونه ديدنه فتال پل در ٥هفته و ٥روز طبيعي هست يا نه؟


782


122


966
... داده بود و مي‌گفت حتي در سونوگرافي‌ها کيسه‌آب ديده مي‌شود، اما جنيني در آن ... پل جنینی ...


78
بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان تبديل مي‌شود، در سونوگرافي ...


471
اگر كيسه جنيني يا جنين كوچكتر از اندازه مورد نظر باشند، يعني از زمان بندي مقرر جا مانده ...


708
ديروز آزمايش خون دادم مثبت بود. رفتم سونوگرافی گفت فقط ساك حاملگي رو مي بينم.


638
طول مدت بارداری از روز اول خونریزی آخرین قاعدگی محاسبه می شود که بر این اساس طول این دوره 40 ...


618
بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان تبديل مي‌شود، در سونوگرافي ...


688
آمينوسنتز و نمونه‌گيري از پرزهاي جنيني نيز دو روش تهاجمي است كه تحت سونوگرافي به منظور ...


297
6/25/2012 · معمولا سونوگرافي با تصوير يک ساک خالي که هيچ‌گونه علايمي از قطب جنيني يا کيسه‌ زرده يا ...


86
بين هفته پنجم تا هفتم پل جنيني که در آينده‌اي نزديک به رويان تبديل مي‌شود، در سونوگرافي ...