685
اشعار عرفانی شعرای بزرگ - رباعیات خیام،عطار،مولوی،... - منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی ...


124
امیدوارم با عمل کردن به پندهای عطار،این عارف ...


126
کتاب تذکرة الاولیاء مشهورترین اثر عطار نیشابوری می‌باشد ... نصایح و پندهای تذکرة الاولیا از ...


23
گلچین آموزه ها و پندهای ... برگ نخست سخنان بزرگان سخنان عطار نیشابوری. در همین ...


379
عطّار نیشابوری ... را برای سوء استفاده ریاکاران مذهبی و حاکمان فراهم ساخته است و پندهای ...


365
این تذکره اساساً معطوف و ناظر به بیان پندهای اخلاقی و ... را که عطار نیشابوری در توصیف ...


863
مجموعه ای پندهای اخلاقی و عرفانی عطار نیشابوری به زبان ساده شعر پارسی


833
«بوستان»سعدی نیز به‌ نـامهای‌:«سـعدی نـامه»و «پند نامه»نامیده شده است.پندهای بزرگانی ...


688
برخی عیناً در مثنوی‌های عطار نیشابوری همچون ... اکثر حکایات و نصایح و پندهای مثنوی در این ...


256
اس ام اس روز بزرگداشت عطار نیشابوری. اس ام اس تبریک ماه ...


157
کتاب تذکرة الاولیاء مشهورترین اثر عطار نیشابوری می‌باشد ... نصایح و پندهای تذکرة الاولیا از ...


715
اس ام اس روز بزرگداشت عطار نیشابوری. اس ام اس تبریک ماه ...


965
در کنار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ... از داستان ها و پندهای شیرین فارسی می باشد ...


765
شاهنامه تنها کتابی است که در آن هیچ اختلافی دربارة مذاهب و ادیان نیست؛ فردوسی هرگز به دین ...


421
╔═════════ ೋღ ღೋ ═════════╗ عطار نیشابوری ... بسیاری از پندهای آنها با ...


76
اشعار خیام نیشابوری. اشعار مهدی اخوان ... مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید.


269
فرید الدین محمد عطار نیشابوری شاعر و صوفی قرن ششم و ... نگرشی دگرگونه به شاهنامه و پندهای ...


483
الشيخ مُحمَّد الغزالي رحمه الله: "أريد أن أفهم أبناء جماعة المسلمين أن الحياة في سبيل الله ...


310
عطار نیشابوری ... اشعار فارسی ،سخنان عارفان ،پندهای بزرگان، عکس دانش آموزان امیدوارم ...


920
پندهای دوگانه * دو چیز شما را تعریف میکند : بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان ...