983
اشعار عرفانی شعرای بزرگ - رباعیات خیام،عطار،مولوی،... - منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی ...


740
شرح حال عطّار نیشابوری. ... نصایح و پندهای تذکرة الاولیا از آنجا که از قلوبی پاک برخاسته است ...


720
مجموعه ای پندهای اخلاقی و عرفانی عطار نیشابوری به زبان ساده شعر پارسی


43
... عطار نیشابوری, کتاب عطار نیشابوری, ... دانلود کتاب پندهای بهداشت و سلامت از زبان معصومین (ع)


354
... «سـعدی نـامه»و «پند نامه»نامیده شده است.پندهای ... عطار نیشابوری ... عطار از قدیم ...


597
اشعار عطار نیشابوری. اشعار وحشی ... مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید.


93
این تذکره اساساً معطوف و ناظر به بیان پندهای اخلاقی و ... را که عطار نیشابوری در توصیف ...


13
عطار نیشابوری عطار از شعرا و ... اشعار فارسی ،سخنان عارفان ،پندهای بزرگان، عکس دانش ...


341
نگاهی به بینش انتقادی عطّار نیشابوری: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی: مقاله 4، دوره 2 ...


68
· در آثار عطار نیشابوری: برغ (بند جلوی ... از داستان ها و پندهای شیرین فارسی می باشد ...


967
... پس از ارائه پندهای داستان به ... ست از عطار نیشابوری که به زبان ... الطّیر عطار ...


568
آرامگاه عطار نیشابوری بنایی است تاریخی که در ... رسد چنانکه بسیاری از پندهای آنها با ...


706
عطار سیمرغ ... روز بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری گرامی ... به شاهنامه و پندهای ...


868
اشعار عرفانی شعرای بزرگ - پندهای نظامی گنجوی در مخزن الاسرار 3 ... گلچین غزلیات عطار نیشابوری.


82
درباره زندگی عطار نیشابوری . مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌ درباره زندگی ...


908
... حكیم‌ پس‌ از مرگ‌ امیر ابوبكر بن‌ سعد به‌ ارائه‌ پندهای ... عطار نیشابوری ...


198
... ‌های‌ شگفت‌ شاهنامه‌ گرفته‌ است‌ و سخنان‌ عبرت‌انگیز و پندهای ... عطار نیشابوری ...


712
آرامگاه عطار ... عطار نیشابوری در ... عطار در تمام این آثارحکایات و تمثیل‌ها و پندهای ...


206
پندهای زندگی ... با نظر عطار تا چه اندازه موافق ... کتاب ارزشمند عطار نیشابوری.


78
پندهای فردی و اجتماعی در امثال قرآنی ... چشمه‌ی خورشید، مقاله‌هایی درباره‌ی عطار نیشابوری;