726
پالایشگاه در رسانه ... به شرکت پالایش نفت آبادان می باشد; پژوهش و فناوری شرکت پالایش نفت ...


788
انتشار مقاله کارشناس پالایشگاه آبادان در مجله بین المللی ...


142
هشتادمین جلسه شوراي پژوهش و فناوری ... در بخش بارگیری و کراکینگ پالایشگاه نفت آبادان ...


789
نفت نیوز: واحد پژوهش وتوسعه شرکت پالایش نفت ابادان با همکاری تعدادی از دانشجویان کارشناسی ...


484
از کارشناس پالایشگاه آبادان در جایگاه ... برگزاری هفته پژوهش توانست بیشترین ...


529
اجرای فاز 2 پالایشگاه آبادان با ده هزار شغل ، بعنوان یک فرصت ملی، از ضرورتهای دولت است.


899
پورتال شرکت ملی گاز ایران-شرکت پالایش گاز پارسیان


506
پژوهش و فن ... شركت پالايش نفت آبادان . تاریخ تاسیس : 1288. ... پالایشگاه ...


885
پژوهش و توسعه ... آدرس : پالایشگاه آبادان، صندوق پستی 555 نشانی اینترنتی: www.abadan-ref.ir. نام شرکت : ...


717
دپارتمان پژوهش. ... مقاله ارزیابی سیستم کف پوش مخازن نفت خام پالایشگاه آبادان توسط مسعود ...


475
پژوهش و فناوري ... به گزارش روابط عمومی دکتر چنگیزی معاون اداری و پشتیبانی پالایشگاه گاز ...


343
بخشی از سهام پالایشگاه شازند و آبادان به سهام عدالت واگذار می ... تازه های پژوهش


358
نفت نیوز: در دولت نهم 31 پروژه ملی و منطقه ای در پالایشگاه آبادان اجرا شده است. از این تعداد ...


579
پژوهش و توسعه ... پالایشگاه آبادان درحال حاضر با ظرفیت پالایش 400 هزار بشکه در روز مشغول بکار ...


286
The Petroleum University of Technology was established in 1939 in Abadan, Iran under the name Abadan Institute of Technology.(AIT) PUT is teaching graduate and post ...


852
پژوهش و فن ... شرکت پالایش نفت آبادان; شرکت های پالایش نفت خصوصی . شرکت پالایش نفت ...


316
این پژوهش با هدف بررسی ... جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان پالایشگاه نفت آبادان که تعداد ...


704
1-2-1- کاربردهای شبیه سازی در پژوهش و توسعه فرایندها ... پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی ...


349
طرح پژوهشی بهینه‌ سازی تولید بخار، افزایش بازدهی بویلرها و کنترل مناسب شرایط عملیاتی واحد ...


149
راهنمای تهیه مقالات برای چاپ در مجله پژوهش نفت: ... ابدارچی در شرکت پالایشگاه نفت ابادان .