163
به یاد جشن و شادی هواداران و تیم تراکتور پس از اعلام پیروزی از سوی بلندگوها و به یاد شعارهای ...


775
کجای گماردن یک "دریادار" به مدیرعاملی یک شرکت هواپیمایی، مطابق با شعار تدبیر و امید است؟


566
برای پشتیبانی اینترنت پر سرعت خود می توانید فقط با شماره 2020 تماس حاصل فرمایید. لطفا نقطه ...