99
در خراسان مراسم کوزه شکستن به این طریق است که درون کوزه های کهنه مقدار نمک ... زخم ، اسپند در ...


298
برای زخم روده و ورم روده ... و شپش به صورت پاشیدنی ... در مطب، فقط یک پیامک به شماره ...


778
کیسه‌های پر از مایعی که ... اگر ورم رو به سفتی گذاشته ... و بعد زیره، نمک، مرزنجوش ...


562
حکیم الرعایا - مشاوره پزشکی و دارویی. دوستان ناباب داشتم. خودم تصمیم های اشتباه گرفتم.


680
برای باطل ساختن هر گونه سحر و جادو *** این عمل باطل سحر رو هر ... در جامعه‌های ... و نمک و سرکه در ...


803
... و از این رو، آن ها را دندان های ... ها، و پاشیدنی ها و مالیدنی های بر روی ... زخم های لثه ...


364
دود تنباکو گرم اول و سرد آخر است ، دود سیگار گرم اول و سرد دوم است ، از این رو در بو امر انرژی کوتاهی می‌دهد و سپس مغز را سرد می‌کند، دود تریاک گرمابخش در درجه اول و …


214
توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.


870
* نمک * سیب * ... های مورد ادعای طب سنتی اشاره میشه و بقیه ویژگی ها رو در نظر ... زخم های عفونی ...