653
رونالدو با این گل نخست خود نه تنها کار را به تساوی کشید، بلکه تعداد گل هایش در…