321
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها ... وي با تأكيد براينكه بانك‌ها درحال پيگيري براي چرايي و ...


79
نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله ... روشني از معناي يارانه و چرايي اجراي ...


400
در تبيين چرايي، بخش بزرگي از آموزه ... هاي ملي مانند طرح هدفمندي يارانه ها و كمك هاي نقدي و ...


241
دریافت یارانه اخبار نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هابدآموزی‌های انصراف‌دهندگان از ...


683
حالا اما در حالي پرداخت يارانه‌هاي نقدي همواره يکي از دلايل رشد نقدينگي در کشور عنوان مي ...


995
نمايندگان مجلس در هفته گذشته به دليل تعطيلي رسمي روز چهارشنبه، تنها در دو روز يكشنبه و سه ...


770
اخبار اقتصادی - یعنی شما تا الان یارانه می‌گرفتید؟بدآموزی‌های انصراف‌دهندگان از دریافت ...


747
واریز یارانه,ترخیص کالا اخبار,اخبار اقتصادی,یارانه ها,خبر اقتصادی مشاغل خانگی,بورس,دلار ...


212
هدفمندي يارانه ها حركتي براي رسيدن مردم به حق خود است-به گزارش ايرنا، مهدي مهرورروز دوشنبه ...


400
اعلام انصراف برخي از گروه‌ها و اصناف از دريافت يارانه درست نتيجه معکوس داشته و نوعي ...


104
تراز:دکتر علی ارشدی-در جاي جاي قانون هدفمندي اشاره شده است كه قيمت برق، گاز و آب بايد معادل ...


647
بخشي از اعضاي دولت به‌خصوص وزير اقتصاد و دارايي ازجمله مدافعان نظم بخشيدن به يارانه ...


299
هدفمندي يارانه‌ها هم كه طرح ... به واقع مهم‌ترين اين پرسش‌ها چرايي اجراي اين قانون ...


254
اعلام انصراف برخي از گروه‌ها و اصناف از دريافت يارانه درست نتيجه معکوس داشته و نوعي ...


79
رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها از همه کساني که پيامک انصراف از دريافت يارانه را دريافت کرده ...


828
اعتماد نوشت:٢٤ میلیون نفر، ١٠ میلیون نفر، شش میلیون نفر یا سه میلیون نفر؟ یارانه چه تعداد ...


191
حذف يارانه افراد ... ضد و نقيضي منتشر مي‌شود كه نشان از عدم انسجام مجلسيان درباره چرايي و ...


425
نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله ... روشني از معناي يارانه و چرايي اجراي ...


466
بر اساس اين گزارش حذف يارانه برخورداران از ابتداي سال گذشته در دستور كار قرار گرفت و ...


926
چالش يارانه‌اي دولت و مجلس ادامه دارد. دولت آغاز فاز دوم يارانه هدفمندي را بي‌نياز از مجوز ...