133
این سامانه صرفا برای خانوارهایی طراحی شده است که یارانه انان از اسفند ماه 1393 قطع شده ...


639
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها ... وي با تأكيد براينكه بانك‌ها درحال پيگيري براي چرايي و ...


382
نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله ... روشني از معناي يارانه و چرايي اجراي ...


866
چالش يارانه‌اي دولت و مجلس ادامه دارد. دولت آغاز فاز دوم يارانه هدفمندي را بي‌نياز از مجوز ...


220
در تبيين چرايي، بخش بزرگي از ... شود و طرح ملي هدفمندي يارانه ها و كمكهاي دولتي به ...


15
آيا «دريافت يارانه» به ... در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها ... دولت به بررسي چرايي و نقش ...


852
نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله ... روشني از معناي يارانه و چرايي اجراي ...


99
به هر ترتيب آنچه امروز به عنوان قانون هدفمندي يارانه‌ها با آن ... البته چرايي اين كار را ...


427
در تبيين چرايي، بخش بزرگي از آموزه ... هاي ملي مانند طرح هدفمندي يارانه ها و كمك هاي نقدي و ...


451
توکلی:طرح هدفمندي يارانه‌ها از همان روز اول طرح اشتباهي بود/اگر لاريجاني سال ٨٤ از ...


511
در تبيين چرايي، بخش بزرگي از آموزه ... هاي ملي مانند طرح هدفمندي يارانه ها و كمك هاي نقدي و ...


25
در تازه‌ترين اتفاق كميسيون اصل 90 مجلس خواستار برخورد قوه‌قضاييه با دو مسوولي شده كه در راس ...


848
هدفمندي يارانه ها حركتي براي رسيدن مردم به حق خود است-به گزارش ايرنا، مهدي مهرورروز دوشنبه ...


131
اعلام انصراف برخي از گروه‌ها و اصناف از دريافت يارانه درست نتيجه معکوس داشته و نوعي ...


823
توکلی:طرح هدفمندي يارانه‌ها از همان روز اول طرح اشتباهي بود/اگر لاريجاني سال ٨٤ از ...


368
اعلام انصراف برخي از گروه‌ها و اصناف از دريافت يارانه درست نتيجه معکوس داشته و نوعي ...


141
نمايندگان مجلس در هفته گذشته به دليل تعطيلي رسمي روز چهارشنبه، تنها در دو روز يكشنبه و سه ...


5
اعلام انصراف برخي از گروه‌ها و اصناف از دريافت يارانه درست نتيجه معکوس داشته و نوعي ...


109
رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها از همه کساني که پيامک انصراف از دريافت يارانه را دريافت کرده ...


71
بخشي از اعضاي دولت به‌خصوص وزير اقتصاد و دارايي ازجمله مدافعان نظم بخشيدن به يارانه ...