340
«مردان بیشتر از زن‌ها خیانت مي‌كنند» یا «مردان خیانتکارترند» اینها جمله‌هایی است كه خیلی از ما شنیده‌ایم.


179
دوما تو قرآن اومده چرا سخیف ... آدمها هستند ... میشم دارن اذیتم میکنند تروخدا ی راه ...


814
بنظر من آدمها دو ... خیلی مهربون شدم، دیگه رفتارای غلط مردم خیلی اذیتم ... چرا خدا مردها ...


200
و بارها نيز با خود گفته‌ايد چرا اين ... تعیین میکنند و نامش هم ... آدمها هوا و هوس ...


603
دختری که دوست دارم باهوش و پولداره و این اذیتم می کنه


572
یاد میکنند گاهی... ... نمی دانم چرا دل نمیکنم از تو ... ... نه اذیتم کرد ...


250
بعضی آدمها باید مثل جعبه ... بی چون و چرا ما ... وقتـــی زمیــــن خــــــوردم اذیتــــــم ...


590
بعضی وقتها آدمها عزیمت می ... و درد زندگی میکنند اما ... بیشتر اذیتم کنه و نهایات 2 ...


306
چرا هیچ کس ... مردم جذب ظاهر آدمها و خوش سرو ... اونا سه نفره تصمیم گرفتن اذیتم کنن آخه چرا ...


861
چرا هرچی ازش ... قبول کنید ما آدمها بیشترین سهم را ... ادمو مسخره میکنند ولی وقتی هیچ ...


108
اصرار میکنند که تو نیز باشی ... گاه گذشته اذیتم میکند..... این ... نپرسید چرا..... آدمها وقتی ...


312
با مامانم دعوا کردم کلی اذیتم کرد. هی گفت کاش میمردی کاش بمیری.هی گفت چرا همه ... میکنند که توش ...


333
پس چرا این همه آدم که ... خانواده هائی که از حیواناتی نظیر سگ و گربه نگهداری میکنند ... آی آدمها ...


91
پس چرا اذیتم ... چرا آدمها با یکدیگر حرف نمیزنند؟! چرا هنگام ناراحتی سکوت یا قهر میکنند! ...


104
راستی چرا آدمها زودتر از آنچه تصورش را میکنند به ... یا دته چقدر اون روزآ اذیتم ...


98
سؤالاتی هستند که بیشتر اوقات در ذهن تمامي زن‌ها وجود دارد؛ سؤالاتی درباره رابطه‌شان با مردان، اینکه چرا خیلی اوقات بدون وجود هیچ نوع مشکل خاصی با هم …


959
6/1/2017 · برای اینکه “نه” گفتن را بیاموزیم بایستی در ابتدا متوجه شویم که چه چیزی ما را در برابر آن مقاوم می کند.


86
سلام وقت همگی بخیر من سوالم اینه چرا وقتی ... همه تلاش میکنند ... اذیتم میکنه به ...


847
آی آدمها بیاین یه ... کند همه قبول میکنند.قبل از هرچیز برویم ... چرا مسائل باین بزرگی ...


42
من طاقت دیدن 6خصلت را در آدمها ندارم!! 1.وقتی به هم میرسند سلام میکنند. 2 ... واقعآ چرا ...