107
چشمه ٔ سوزن . [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ی ِ زَ ] (ترکیب اضافی ، اِمرکب ) چشم سوزن را گویند. (انجمن آرا).


218
معنی : چشمه ٔ سوزن. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ی ِ زَ ] (ترکیب اضافی ، اِمرکب ) چشم سوزن را گویند.


954
چشمه دوزی قديمی ترين سوزن دوزی اصفهان به شمار می آید که معمولا برای كتان های سفيد يا رنگی با ...


739
معنی چشم سوزن : چشم سوزن . [ چ َ / چ ِ م ِ زَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از سوراخ سوزن است .


741
روستای سوزن ... ميش هاوبزغاله ها درصبحگاهان ودم غروب از يادها رفته است.دختران راه چشمه ...


915
روستای سوزن در تولید محصولات ... بدلیل داشتن چشمه های آب فراوان كه مانند كوزه از هر ...


807
در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران آخرین اخبار انتخابات,حوادث,سیاسی,فرهنگی,اقتصادی,اجتماعی ...


22
اکبر معارفی نوشته: بنه سر گر نمی گنجی که اندر چشمه سوزن اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد


443
پیشنهاد تشکیل کمیته فرعی تسهیل و رفع موانع تولید در خوانسار / ابطال ۲۰ فقره جواز تاسیس با ...


286
معنی واژهٔ چشمه ٔ سوزن در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


614
چشمه سوزن هوس تنگ بود یقین بدان/ره ... « رشته را با سوزن آمد ارتباط / نیست درخور با جمل سم ...


273
... مي گردد شباهت زيادي به چشمه دوزي دارد با اين تفاوت که در آن به نسبت چشمه دوزي نخ ... سوزن ...


206
بنه سر گر نمی‌گنجی که اندر چشمه سوزن ... چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه‌ای ...


608
بنه سر گر نمی‌گنجی که اندر چشمه سوزن : اگر رشته نمی‌گنجد از آن باشد که سر ...


585
از چشمه سوزن تو میره از دروازه تو نمی ...


87
چشمه سیزنگر چشمه ... (منطقهٔ شوشتر و دزفول) به معنای سوزن، و سیزنگر به چم سوزنگر است.


37
اگر سوزن را بین چشمه نور و پرده قرار دهیم چه می‌بینیم؟ آیا فقط سایه‌ی سوزن دیده می‌شود؟


578
××× سمیرم سرزمین هزار چشمه ××× ... آبشار معروف این دیار طبق معمول جای سوزن انداختن نیست.


44
... میان صخره و خارا اثر دارد ، اثر دارد بنه سر گر نمیگنجی ، که اندر چشمه سوزن ... چشمه ای گشتی ...


597
بخدا برمن دلتنگ، جهان تنگتر از چشمه ی سوزن شده شد چو در کرببلا، سبط رسول دو سرا، خامس اصحاب ...