476
بنای خانقاه و آرامگاه چلبی اوغلو در شهر تاریخی سلطانیه قرار دارد و در دوره ی رونق شهر، در ...


238
گنبد سلطانیه; معبد داش‌کسن; آرامگاه چلبی اوغلو; معبد داشکسن; حمام سالار; ارگ سلطانیه


881
استان زنجان یکی از استان‌های ایران است که در شمال غربی ایران قرار گرفته است. مرکز این استان ...


625
عزیزی دبیر مطالعات اجتماعی ناحیه 2 زنجان . هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به آموزش هر چه بهتر درس ...