835
در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ چگالش بوز-اینشتین موجود است. منابع و ...


436
توزیع اندازه گیری سرعت ذره‌ها برای چگالش بوز-اینشتین، دو ... چگالش بوز-اینشتین چیست ...


912
در مکانیک آماری، آمار بوز-اینشتین (یا آمار b-e) ... این ویژگی منجر به چگالش بوز-اینشتین ...


149
در چگالش بوز- اینشتین اتم ها از نوع بوزون هستند در ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ...


473
توزیع اندازه گیری سرعت ذره‌ها برای چگالش بوز-اینشتین، دو نمودار سمت ... جسم مجازی چیست؟


445
چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ خدمات اومنی چنل چیست. ... از زمان اولین چگالش بوز-اینشتین موفقیت ...


417
چگال بوز – اینشتین ... در چگالش بوز- اینشتین اتم ها از ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ...


55
سالیتون‌های چگالش بوز-اینشتین. ... مسئول برنامه‌ریزی شبانه‌روزی بدن ما چیست ...


384
بیگ بنگ: ماده تعاریف زیادی دارد اما شایع ترین تعریف این است که ماده چیزیست که جرم دارد و فضا را اشغال می کند.


920
حالت چگالیده فرمیونی تا حدی شبیه چگالش بوز- اینشتین است . ... میان بوزون ها و فرمیونها چیست ...


605
ویرایش; به زبان‌های دیگر مطالعه کنید; پدیده‌های کوانتومی ماکروسکوپیک. نتایج اشغال ماکروسکوپیک حالت‌های کوانتومی ویرایش


620
چگالی بوز – اینشتین ... در چگالش بوز - اینشتین اتمها از نوع بوزون هستند، در حالی که در چگالش ...


411
حالت چگالیده فرمیونی تا حدی شبیه چگالش بوز- اینشتین ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ؟


604
اصل طرد پاولی یکی از مهم‌ترین اصل‌های فیزیک است، زیرا هر سه نوع ذره‌ای که مادهٔ معمولی از آن ساخته شده است --الکترونها، پروتونها و نوترونها—از این اصل پیروی می‌کنند.


106
در لیزر اتم، حضور یک چگالش بوز-اینشتین ... درمان سرطان به نام چیست ...


678
در یک چگالش بوز-اینشتین فونون‌ها می‌توانند نقش فوتون‌ها را بازی کنند، همچنین چگالش به ...


988
در چگالش بوز- اینشتین اتم ها از نوع بوزون هستند در ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ...


163
پیش‌بینی‌های اینشتین همگی از امواج گرانشی، چگالش بوز- اینشتین ... ی اینشتین ...


408
" چگالش بوز- اینشتین" اخیرا به دانشمندان کمک کرده است که چند حالت عجیب و جدید ... ترامپ چیست ...


552
در چگالش بوز - اینشتین اتم ها از نوع بوزون هستند در ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیون ها چیست؟