620
چگالش بوز-اینشتین(به انگلیسی: Bose–Einstein condensate) حالتی از ماده است که در آن، یک گازِ رقیقِ بوزون ...


861
تئوری چگالش بوز اینشتین (bec)، از نظریه پردازان آن، ساتیندرا نات بوز و آلبرت اینشتین، نام ...


946
این « ابر اتم» را چگالش بوز-اینشتین می گویند ... چگالش بوز-اینشتین چیست چگالیده بوز- ...


496
Tagged: چگالش بوز-اینشتین چیست. فیزیک / کوانتوم / مقالات فیزیک. ۱۶ بهمن, ۱۳۹۳. چگالش بوز-اینشتین.


46
دست یابی به این چگالش بوز-اینشتین که اغلب جام مقدس فیزیک اتمی نامیده می شود، سرانجام در سال ...


36
یافتن پاسخ به بوز انیشتین میعانات گازی چیست ... چگالش بوز اینشتین یا bec ایده که نور در بسته ...


742
این « ابر اتم» را چگالش بوز-اینشتین می گویند ... چگالش بوز-اینشتین چیست چگالیده بوز- ...


666
فرازش وارون چگالش است که در آن ماده از گاز به جامد می‌گذرد. ... چگالش بوز-اینشتین; چگال ...


161
محققان موفق به ایجاد آشفتگی چگالش بوز-اینشتین و برانگیختگی های آبشاری شدند. این پژوهش درهای ...


647
بوزون چیست ... مثالهایی از این تغییر حالت (به عبارتی چگالش بوز-اینشتین) هستند. ...


393
بوزون چیست ... مثالهایی از این تغییر حالت (به عبارتی چگالش بوز-اینشتین) هستند. ...


732
bec: چگالش بوز-اینشتین/ميعانات bec چیست؟ بالا یکی از معانی bec است. ممکن است تعاریف دیگر است.


502
ساختمان گاز متان ، یک گاز طبیعی چگال بوز-اینشتین ... چگالش بوز- اینشتین ... چیست ؟رفتار ...


399
چگال بوز – اینشتین ... در چگالش بوز- اینشتین اتم ها از ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ...


818
محققان موفق شده‌اند با استفاده از چگالش بوز-اینشتین، سیاه‌چاله‌ای برای امواج صوتی ایجاد ...


245
تازه ترین مقالات. شگفتی یک آزمایش دویست ساله بیشتر شد: مشاهده مسیرهای حلقه ای در آزمایش سه ...


564
حالتی به نام بوز - ... یا چگالش وقتی رخ می دهد که چند ... و ماده چگال بوز - اینشتین حالت های ...


189
در چگالش بوز - اینشتین اتمها از نوع بوزون هستند، در حالی که در چگالش فرمیونی اتمها فرمیون ...


468
حالت چگالیده فرمیونی تا حدی شبیه چگالش بوز - اینشتین ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیون ها چیست؟


81
در چگالش بوز- اینشتین اتم ها از نوع بوزون هستند در ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ...