667
چگالش بوز-اینشتین(به انگلیسی: Bose–Einstein condensate) حالتی از ماده است که در آن، یک گازِ رقیقِ بوزون ...


834
تئوری چگالش بوز اینشتین (bec)، از نظریه پردازان آن، ساتیندرا نات بوز و آلبرت اینشتین، نام ...


353
توزیع اندازه گیری سرعت ذره‌ها برای چگالش بوز-اینشتین، دو ... چگالش بوز-اینشتین چیست ...


14
بیگ بنگ: ذرات با عددهای کوانتومی اسپین صحیح را بوزون می نامند، که برگرفته از نام ...


550
دست یابی به این چگالش بوز-اینشتین که اغلب جام مقدس فیزیک ... کاربست پدیده evp، نظرتان چیست؟


62
محققان موفق شده‌اند با استفاده از چگالش بوز-اینشتین، سیاه‌چاله‌ای برای امواج صوتی ایجاد ...


866
فرازش وارون چگالش است که در آن ماده از گاز به جامد می‌گذرد. ... چگالش بوز-اینشتین; چگال ...


699
ماده چگال بوز-انیشتن شکننده است و سرعت عبور نور در آن بسیار کم ...


449
وبلاگ بروز brooz.orq.ir. صفحه نخست; پست الکترونیک; تماس با ما ... لینکدونی. شیعه نیوز; سافت گذر


716
چگال بوز – اینشتین ... در چگالش بوز- اینشتین اتم ها از ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ...


630
وبلاگ بروز brooz.orq.ir. صفحه نخست; پست الکترونیک; تماس با ما ... لینکدونی. شیعه نیوز; سافت گذر


985
چگال بوز – اینشتین ... در چگالش بوز- اینشتین اتم ها از ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ...


277
در چگالش بوز- اینشتین اتم ها از نوع بوزون هستند در ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ...


234
حالت چگالیده فرمیونی تا حدی شبیه چگالش بوز- اینشتین است .هر ... فرمیونها چیست ؟رفتار ...


398
حالت چگالیده فرمیونی تا حدی شبیه چگالش بوز- اینشتین ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ...


408
در چگالش بوز- اینشتین اتم ها از نوع بوزون هستند در ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ...


862
به طور عادی، مکانیک کوانتوم در مقیاس اتمها و ذرات اتمی به کار می‌رود. بااین حال، در دماهای ...


466
حالت چگالیده فرمیونی تا حدی شبیه چگالش بوز- اینشتین ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ...


609
چگالش بوز-اینشتین برای دانشمندان ... پلاریتون‌ها چگالش بوز-اینشتین نور مایع نور مایع چیست.


889
حالت چگالیده فرمیونی تا حدی شبیه چگالش بوز- اینشتین ... تفاوت میان بوزون ها و فرمیونها چیست ؟