582
چینه‌بندی متقاطع در لایه‌ای رسوبات بادی نیز بوجود می‌آید. زیرا هنگام حرکت ...


342
لایه بندی چلیپایی یا مورب در بعضی موارد ، در داخل لایه ، یک نوع چینه بندی با مقیاس کوچکتر مشاهده می شود که غالبا ضخامت آنها کم است و نسبت به طبقه بندی اصلی به حالت متقاطع قرار گرفته‌اند.


813
10- چینه بندی متقاطع. 11 - انواع ناپیوستگی ...


858
زمین شگفت انگیز - چینه بندی متقاطع - خبرنامه علوم زمین - زمین شگفت انگیز


562
در بعضی موارد ، در داخل لایه ، یک نوع چینه بندی با مقیاس کوچکتر مشاهده می شود که غالبا ضخامت آنها کم است و نسبت به طبقه بندی اصلی به حالت متقاطع قرار گرفته‌اند این نوع لایه بندی…


598
باسلام واحترام فراوان،به استحضار همکاران محترم می رساند که بودجه بندی ... چینه بندی متقاطع ...


622
جدول 4-1: طبقه­بندی چین­ها بر اساس زاویه بین یالی 5-1-5-4 طبقه بندی براساس خطوط همشیب:


487
بودجه بندی زمین پیش ... پیشروی وپسروی دریا ، چینه بندی متقاطع ، ریپل مارک ، ترکهای گلی ...


492
این گسل‌ها بر اساس حالت گسل نسبت به چینه‌بندی به انواع زیر تقسیم می‌شوند: ...


900
لایه‌های میانی در نمونه‌های مورد بررسی در برخی نمونه‌ها دارای چینه‌بندی متقاطع هستند که ...


142
لایه‌های میانی در نمونه‌های مورد بررسی در برخی نمونه‌ها دارای چینه‌بندی متقاطع هستند که ...


624
چینه بندی متقاطع در ماسه سنگهای سازند آغاجاری ، ضلع شمالی قلعه سلا سل، شوشتر. چینه بندی متقاطع (cross-bedding) یک ساختمان رسوبی اولیه می …


895
• زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل ... چینه بندی متقاطع. نفت ...


218
برای ساختار های صفحه ای مانند لایه بندی ) ... از مرز پایینی یک واحد چینه ... با رسم سه خط متقاطع ...


392
بودجه بندی کتاب درس علوم زمین ... پیشروی وپسروی دریا ، چینه بندی متقاطع ، ریپل مارک ...


431
چینه بندی متقاطع در لایه‌ای رسوبات بادی نیز بوجود می‌آید. زیرا هنگام حرکت تلماسه‌ها ...


72
چینه بندی متقاطع. ناپیوستگی دگرشیب چینه بندی متقاطع. ناودیس ...


493
تقسیم بندی هندسی منحصرا یک طبقه بندی توصیفی ... در چینه هایی ... متقاطع نیز می ...


71
دانش آموزان عزیز سال چهارم علوم تجربی . در این قسمت سعی شده است تا هر هفته نمونه سؤالاتی از کتاب درسی شما طراحی شود.


549
چینه‌بندی متقاطع در لایه‌ای رسوبات بادی نیز بوجود می‌آید. زیرا هنگام حرکت ...