369
کاخ ثابت پاسال که با عنوان "کاخ ورسای ایران" یا "قصر سنگی" هم شناخته می‌شود در آغاز ...


542
کاخ ثابت پاسال - خانه مشهور به کاخ ثابت پاسال در کوچه ناهید در ابتدای بلوار آفریقا ...


104
ثابت پاسال تا پایان جنگ جهانی دوم در آمریکا ماند و در اوایل دهه سی به ... کاخ ثابت در ...


571
شهر یعنی خیابان جردن آفریقا این خانه مشهور به کاخ... ثابت پاسال است به گزارش باشگاه ...


34
خانه حبیب الله ثابت پاسال خیلی کوتاه درباره ... «کاخ ورسای ایران» تخریب می شود!


938
مرحوم آیت‌الله صادق خلخالی در صفحه 432 کتاب خاطرات خود، درباره «کاخ ثابت پاسال» می ...


727
معماری «کاخ ثابت پاسال» که بی شباهت به کاخ سفید امریکا نیست از قصر «لو پتی تریانون ...


985
ثابت پاسال، بازرگان، صنعت‌گر و کارآفرین ایرانی و مؤسس اولين سازمان راديو تلويزيون ...


779
در کتاب معماران تباهي، ج3، ص 45 در مورد « کاخ ثابت پاسال » آمده است: خانه مشهور به کاخ ...


589
کاخ ثابت پاسال بزرگترین خانه در تهران آیا لکه تاریخی است. نازوب – شخص «ثابت پاسال ...


287
ثابت پاسال، بازرگان، صنعت‌گر و کارآفرین ایرانی و مؤسس اولين سازمان راديو تلويزيون ...


181
در کتاب معماران تباهي، ج3، ص 45 در مورد « کاخ ثابت پاسال » آمده است: خانه مشهور به کاخ ...


442
معماری «کاخ ثابت پاسال» که بی شباهت به کاخ سفید امریکا نیست از قصر «لو پتی تریانون ...


982
آنهایی که کاخ را دیده اند درباره اش توصیفات زیادی ارائه می دهند. از جمله کاشی ها،در ها ...


112
معاون اداره میراث فرهنگی استان تهران می گوید که «گروهی» در کاخ ثابت پاسال مشغول به ...


929
کاخ ثابت پاسال بزرگترین خانه در تهران آیا لکه تاریخی است. نازوب – شخص «ثابت پاسال ...


530
کاخ حبیب ثابت پاسال Sabet's mansion, modeled after the Petit Trianon palace in Versailles.


722
کاخ ورسای ایران و کاخ ثابت پاسال و ثبت کاخ ثابت پاسال در سازمان میراث فرهنگی و ارزش ...


265
خانه تاریخی شبیه به کاخ سفید امریکا موسوم به «قصر سنگی» در تهران قرار است به زودی ...


411
کاخ ثابت پاسال که با عنوان "کاخ ورسای ایران یا قصر سنگی "هم شناخته می شود در آغاز متعلق ...