260
چادرهای بزرگ سفیدی که این روزها در بیرون کاخ کوبورگ بر پا شده تا فضای کاری مناسبی برای صدها ...


453
تاریخچه. کاخ کوبورگ متعلق به شاخه‌ای از دودمان سلطنتی زاکسه-کوبورگ اتریش است که از سال ۱۸۴۰ ...


473
به گزارش پارسینه، پاله کوبورگ نام کاخ مجلل کوچکی در شهر وین است که از دهه 1970 به یکی از لوکس ...


638
خبرگزاری تسنیم: پایان مذاکرات هسته‌‌ای مسقط توأم با سکوتی بود که نمی‌توان آن را نشانه ...


919
آمریکا 13 فرد و نهاد را به دلیل ارتباط با حزب‌الله تحریم کرد; وزیر دفاع قطر: عربستان سعودی و ...


963
چادرهای بزرگ سفیدی که این روزها در بیرون کاخ کوبورگ بر پا شده تا فضای کاری مناسبی برای صدها ...


449
در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ کاخ‌ها در ... پاله کوبورگ;


508
پایان مذاکرات هسته‌‌ای مسقط توأم با سکوتی بود که نمی‌توان آن را نشانه پیشرفت و یا بن‌بست ...


762
ساعت 24- هتل کوبرگ بی شک پر سرو صداترین و رسانه ای ترین هتل اینروزها است ؛پاله کوبورگ (به ...


498
واریز سود سهام عدالت بقیه مردم تا پایان اسفند; سید مهدی طباطبایی: آقایی که در نماز جمعه ...


605
واریز سود سهام عدالت بقیه مردم تا پایان اسفند; سید مهدی طباطبایی: آقایی که در نماز جمعه ...


421
نام خانوادگی قبلی خاندان سلطنتی "ساکس- کوبورگ و ... ملکه الیزابت نوزادانش را از بالکن کاخ ...


289
در متن زیر سعی شده است دلیل انتخاب هتل کوبورگ برای مذاکرات را بررسی کرد. 2018 Jan 17 ...


329
ماجرای حضور تیم مذاکره‌کننده ایران در وین و محل مذاکرات آنها (هتل یا به زعم یک سایت دلواپس ...


601
از همه مهمتر درِ کاخ ناصری بسته است و گردشگران ... هتل کوبورگ صد ها سال نگهداری میشود ومحل ...


51
کاخ اهرنبورگ ... او جوانترین فرزند فرانتس فردریش آنتون، دوک ساکس-کوبورگ-سالفلد و کنتس آگوستا ...


247
هتل کوبورگ، جایی که مذاکرات هسته‌ ای در جریان است، در اصل کاخ کوچکی بوده متعلق به شاخه ‌ای ...


393
کاخ قلعه ها، قصرهایی با ... این قصر به دستور شاهزاده فردیناند دو ساکس-کوبورگ-گوتا و بر ...


58
کاخ ملکه سبأ همسر حضرت سلیمان در مأرب یمن + ...


948
هتل کوبورگ ... هسته‌ای بین ایران و قدرتهای جهانی در آن برگزار می‌شود در اصل کاخ ...