157
رسانه ونزوئلایی «تله‌سور» گزارش داد که وزیر امور خارجه ونزوئلا اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره رهبر یکی از باندهای خلافکار مرتبط با اپوزیسیون ونزوئلا را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند.


833
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . رسانه ونزویلایی «تله‌سور» گزارش داد که وزیر امور خارجه ونزویلا اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا درباره رهبر یکی از باندهای خلافکار ...


262
رسانه ونزوئلایی «تله‌سور» به نقل از وزیر دفاع این کشور از پرواز غیرقانونی یک هواپیمای نظامی آمریکایی بر فراز آسمان ونزوئلا خبر داد.


455
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . رسانه ونزویلایی «تله‌سور» گزارش داد که وزیر امور خارجه ونزویلا اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا درباره رهبر یکی از باندهای خلافکار ...