491
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


394
رسانه ونزوئلایی «تله‌سور» گزارش داد که وزیر امور خارجه ونزوئلا اظهارات سخنگوی وزارت ...


275
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


930
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


507
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


150
15.10.2011 · Eingebettetes Video · ... ایران، اظهارات مقام های ... اظهارات مقام های آمریکایی را دربارۀ ...


976
... این اظهارات را "دروغ" و ... دروغ" و "عملیات روانی" خواند. ... مقام‌های آمریکایی ...


916
... آنها را به اتهام اظهارات دروغ ... و اظهارات ... آمریکایی را آن ...


365
اظهارات مداخله‌جویانه جان ... سازمان ملل و یکی از ... و روشنی را در منطقه ...


792
... جهت‌دار خواند و با ... را به دروغ گویی و ... مقام‌های آمریکایی بدون ...


640
... این اظهارات را "دروغ" و ... دروغ" و "عملیات روانی" خواند. ... مقام‌های آمریکایی ...


370
به گفته یک مقام آمریکایی ایران ... ها را "متجاوز" خواند ... این اظهارات را "دروغ" و ...


614
... ایران اظهارات آمریکایی ها در ... توخالی و جهت دار خواند. ... مسوولان آمریکایی را ...


331
... جهت‌دار خواند و با ... را به دروغ گویی و ... مقام‌های آمریکایی بدون ...


322
... و موثر» خواند و عربستان را در این ... مقام آمریکایی در ... را دروغ خواند.


901
... ها در عمل و اظهارات‌شان ... توخالی و جهت‌دار خواند. ... مسوولان آمریکایی را ...


385
... افغانستان را، دروغ خواند و ... سوی یک مقام امریکایی در مورد ... اظهارات عطا محمد ...


632
... اظهارات مداخله‌جویانه ... شده و مدیرکل ... اظهارات مقام آمریکایی را ...


524
... بی‌ادبانه امریکایی ... اخیر و صحبت های آمریکایی ها را ... به اظهارات و ...


705
اظهارات مداخله‌جویانه جان ... سازمان ملل و یکی از ... و روشنی را در منطقه ...