909
کاراکاس اظهارات مقام ... جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند. ... اظهارات مقام آمریکایی را با ...


772
آمریکا مدت‌هاست با حمایت خاموش از راست‌گرایان افراطی در ونزوئلا و تلاش برای انجام کودتا ...


542
کاراکاس اظهارات مقام آمریکایی را مداخله جویانه، بی ادبانه و دروغ خواند اختلاف حلقه سیاسی و ...


106
... این اظهارات را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند. ... اظهارات مقام آمریکایی را با ...


253
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... ونزویلا را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


428
اخبار روز ایران,اخبار روز ایران و جهان تصویری ... بی ادبانه در ... اينستاگرام خود را بست ...


190
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... ونزویلا را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


562
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... ونزویلا را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


631
اخبار روز ایران,اخبار روز ایران و جهان تصویری ... بی ادبانه در ... اينستاگرام خود را بست ...