974
خبرگزاری تسنیم: جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت: تمام کسانی که از سال 70 به بعد خدمتشان ...


947
ثبت نام کارت هوشمند ملی و شناسنامه,تعویض و صدور گذرنامه,گواهینامه رانندگی,کارت پایان خدمت ...


353
... خدمات تعویض کارت‌های پایان خدمت قدیمی با ... های پایان‌خدمت سال 85 به بالا، طرح ...


187
خبرگزاری تسنیم: مهلت تعویض کارت‌های پایان خدمت سال 85 به بعد تمدید شد.


415
بنده 4 ماه پیش درخواست تعویض داده ام کارت پایان خدمت گذشته ام در تاریخ دوم اسفند 1375 صادر شده ...


421
... اینکه روند تعویض کارت‌های پایان خدمت افرادی که ازاول فروردین 85 کارت پایان خدمت خود را ...


546
آغاز صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت‌پایان‌خدمت - 1193699 - ای استخدام معتبرترین مرجع ...


249
همچنین برای کارت های پایان خدمت سال 85 به بالا نیز چنین شرایطی حاکم است و اجازه دریافت ...


329
تمديد مهلت تعويض كارتهاي مربوط به دارندگان كارت هاي قديمي سال 85 ... در کارت های پایان خدمت ...


813
نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی - 1110256 - ای استخدام معتبرترین مرجع ...


329
وی افزود: کارت‌های پایان خدمت از سال 85 به بعد از تاریخ 1/4 /92 دیگر اعتبار ندارند و دارندگان ...


561
اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.


777
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا: کارت‌های پایان خدمت سال 85 به بعد از اول تیرماه اعتبار ندارد.


532
مدارک لازم تعویض کارتهای پایان خدمت و تعویض کارتهای معافیت سربازی/ توجه 1 : کارت‌های معافیت ...


641
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ...


397
همچنین برای کارت های پایان خدمت سال 85 به بالا نیز چنین شرایطی حاکم است و اجازه دریافت ...


174
... اینکه روند تعویض کارت‌های پایان خدمت افرادی که ازاول فروردین 85 کارت پایان خدمت خود را ...


519
به گزارش ایسنا، سیدحمید صدرالسادات با اشاره به آغاز اجرای طرح تعویض کارت‌های پایان خدمت ...


693
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا از صدور کارت هوشمند پایان خدمت در نیمه اول سال90خبر داد.


113
کارت‌های معافیت خدمت نظام وظیفه تا پایان سال 91 هوشمند می‌شوند