154
کارت‌های پایان خدمت بعد از سال ۸۵ ... بر این اساس، کسانی که خدمت آنان از سال 85 به بعد به اتمام ...


655
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت: کارت‌های پایان خدمت از سال 85 به بعد از تاریخ 1/4 /92 دیگر ...


444
وی افزود: کارت‌های پایان خدمت از سال 85 به بعد از تاریخ 1/4 /92 دیگر اعتبار ندارند و دارندگان ...


133
سردار کمالی در بازدید از ایسنا خبر داد: جزییات و مهلت تعویض کارت‌های قدیمی معافیت و پایان ...


651
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح: پرونده کارت‌های جعلی پایان خدمت در حال رسیدگی است


763
وی اظهار کرد: ما تعویض کارت های پایان خدمت قدیمی را از سال 90 آغاز کردیم و این کارت ها تا تاریخ ...


802
وی افزود: کارت‌های پایان خدمت از سال 85 به بعد از تاریخ 1/4 /92 دیگر اعتبار ندارند و دارندگان ...


105
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا: کارت‌های پایان خدمت سال 85 به بعد از اول تیرماه اعتبار ندارد.


104
به گزارش تسنیم، دارندگان کارت های پایان خدمت سال 85 به بعد، فقط تا اول تیر امسال برای تعویض ...


357
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دارندگان کارت های پایان خدمت سال 85 به بعد، فقط تا اول تیر امسال ...


724
به گزارش تسنیم، دارندگان کارت های پایان خدمت سال 85 به بعد، فقط تا اول تیر امسال برای تعویض ...


25
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دارندگان کارت های پایان خدمت سال 85 به بعد، فقط تا اول تیر امسال ...


690
وی از افرادی که نسبت به دریافت کارت‌های جعلی معافیت و پایان خدمت اقدام کرده‌اند، خواست که ...


251
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت: کارت‌های پایان خدمت از سال 85 به بعد از تاریخ 1/4 /92 دیگر ...


395
وی افزایش رضامندی مشمولان در ارائه خدمات به میزان 85 ... کارت‌های دستی پایان ... خدمت خانواده ...


619
... روند تعویض کارت پایان‌خدمت برای افرادی که پس از سال 85 کارت خود را دریافت کرده‌اند تا ...


177
نتایج جستجو برای تعویض کارت پایان خدمت با کارت ...


227
... ازاول فروردین 85 کارت پایان خدمت خود را ... در حوزه صدور کارت پایان خدمت ...


992
, جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: کارتهای پایان خدمت صادره از 85،1،1 و ...


190
با سلام ۳۳ ساله هستم بیکار و کارت پایان خدمت ندارم ، میتونم خودمو بیمه خویش فرما کنم.