48
شرکت توانیر - نیروی برق ایران - شرکت مادر تخصصی - توانیر - شرکت مادر تخصصی نیروی برق ایران ...


12
دیدار نوروزی مدیرعامل با کارکنان شرکت توزیع ... بازدید مدیرعامل شرکت توانیر از تاسیسات ...


696
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از مدیرعامل و کارکنان ...


497
یکی از خوانندگان برق نیوز: برگزاری مجمع عمومی تعاونی اعتبار کارکنان شرکت توانیر با اعتراض ...


406
وزارت نیرو یک سازمان چند وجهی است. به عبارت دیگر وظایف مدیریت چند صنعت بزرگ کشور دراین وزارت ...


95
اعمال گردیده است و اکثریت کارکنان توانیر نسبت ... استخدام‌های گسترده فامیلی در شرکت‌های ...


457
شرکت توانیر بیش از ۹۰ شرکت زیرمجموعه دارد و تعداد کل کارکنان آن به حدود ۱۰۰۰ نفر در بخش ...


881
بخشنامه های شرکتهای برق منطقه ای و شرکت توانیر و ... لزوم استفاده از کارکنان دارای ...


610
تعداد کارکنان. ... فیزیکی ارائه شده توسط شرکت توانیر با استفاده از نرم افزار مدیریت ...


364
خبرگزاری فارس: معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر گفت: جذب نیروهای کارآمد، متخصص و ...


876
خبرگزاری فارس: معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر گفت: جذب نیروهای کارآمد، متخصص و ...


567
در مسابقات شنای بسیج شرکت توانیر دو نفر از کارکنان سازمان انرژی های نو ایران مقام نخست را ...


210
کارکنان شرکت توانیر در تهران با یک برنامه ی از پیش تعیین شده در ساعات مشخّصی از شبانه روز ...


431
معاون منابع انسانی وتحقیقات شرکت توانیر:حفظ کرامت کارکنان وارتقاء سطح معیشت آنان از ...


100
درخشش کارکنان شرکت برق منطقه‌ای یزد در مسابقات دارت وزارت ... شرکت توانیر;


749
شرکت های همکار و نهادهای ... پرتال کارکنان; استعلام ... شرکت توانیر;


478
ارائه مشاوره شغلی به کارکنان; ... جلسه کمیسیون مشترک آموزش شرکت های اصلی و ستاد وزارت نفت با ...


806
درخصوص کارکنان جدیدالاستخدام رعایت طی ... هنوز هیچ اقدامی ازسوس شرکت توانیر استان ...


532
درهمایش تعامل صنایع با صنعت برق که به همت دفتر مدیریت مصرف و با حضور مدیران کارخانه ها و ...


453
با حضور معاون منابع انسانی و تحقیقات و مدیران کل ذیربط شرکت توانیر ... کارکنان و ...