149
شرکت توانیر - نیروی برق ایران - شرکت مادر تخصصی - توانیر - شرکت مادر تخصصی نیروی برق ایران ...


638
اطلاعیه - اهداف سال 96 نظام پیشنهادهای شرکت توانیر


247
درخصوص کارکنان جدیدالاستخدام رعایت طی ... هنوز هیچ اقدامی ازسوس شرکت توانیر استان ...


193
در یک نگاه شرکت توانیر در ... شرکت توانیر بیش از ۹۰ شرکت زیرمجموعه دارد و تعداد کل کارکنان آن ...


329
مهندس کرم رضایی، معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر در جمع مدیرعامل ،معاونین ...


648
کارکنان شرکت توانیر در تهران با یک برنامه ی از پیش تعیین شده در ساعات مشخّصی از شبانه روز ...


482
ارائه مشاوره شغلی به کارکنان; ... جلسه کمیسیون مشترک آموزش شرکت های اصلی و ستاد وزارت نفت با ...


518
بخشنامه تمدید قرارداد و افزایش سنواتی حقوق کارکنان دارای قرارداد کارگری موقت ماده 124 قانون ...


512
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ... محوطه نیروگاه با حضور مدیران و کارکنان نیروگاه خلیج ...


277
جناب آقای دکتر داود فرخزاد سرپرست شرکت [1396/10/26] آقای رضا عباسی عضو و دبیرکمیته رسیدگی به ...


437
جناب آقای دکتر داود فرخزاد سرپرست شرکت [1396/10/26] آقای رضا عباسی عضو و دبیرکمیته رسیدگی به ...


641
فرصت مناسبی جهت حضور شرکت تک نیرو ... معوقه از توانیر و سایر ... (شرکت تعاونی کارکنان ...


679
تعداد کارکنان. ... فیزیکی ارائه شده توسط شرکت توانیر با استفاده از نرم افزار مدیریت ...


760
نشست معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر و هیئت ... مدیریت و کارکنان شرکت برق ...


878
معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر ... توانیر از زحمات کارکنان شرکت توزیع نیروی برق ...


638
شرکت توزیع ... تقدیر مهندس آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر و رئیس شورای راهبردی سیرد ایران ...


162
ارائه مشاوره شغلی به کارکنان; ... جلسه کمیسیون مشترک آموزش شرکت های اصلی و ستاد وزارت نفت با ...


266
سوم دی، مصادف با جشن کریسمس بود. کارکنان اعتصابی شرکت توانیر که هر روز هنگام پخش اخبار ...


252
نشست معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر با مدیران برق منطقه‌ای ... کارکنان;


980
بیش از یک هزار نفر از فرزندان کارکنان شرکت توزیع نیروی برق ... واحد سفرهای خارجی توانیر.