868
کاشف استرالیا. ... در افسانه های قرون وستایی نیز از قاره بزرگی در نیمکره ... چگونه خانه ی ...


216
لازم است ذکر شود استرالیا پنجمین قاره ازنظر بزرگی است. استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین یا ...


279
ملبورن به عنوان پایتخت ورزشی استرالیا و دارنده ی عنوان "شهر ... شرقی قاره استرالیا و منصوب ...


199
همه چیز درباره ی ... آن بوده اند نه کاشف این ... بزرگ ایرانی از قاره استرالیا در منابع ...


850
قاره استرالیا کوچکترین قاره کره زمین در رده‌بندی هفت‌تایی قاره‌ها است. قاره در سراسر جهان ...


422
مشترک المنافع استرالیا ( Commonwealth of Australia) ، جزیره ای است واقع در قاره ی اقیانوسیه و اقیانوس ...


945
تاهیتی دیدنی های سیدنی جاذبه های دیدنی استرالیا نکانهای ... برای همان قاره ... ی توریستی ...


84
درس بیست و یکم : قاره ی استرالیا و جزایر اقیانوسیه کجاست؟ ویژگی های طبیعی: قاره ی استرالیا کم ...


384
کاشف استرالیا ... مد نظر داشته، قاره استرالیا بوده، وی در ... استرالیا دیواره ی ...


620
52 سال است که سند کشف آمریکا به اسم " کريستف کلمب" ایتالیایی خورده اما در این زمینه نه تنها سند ...


878
9/18/2009 · آشنايي كامل با قاره استرالیا ... رأی به تحت قیمومیت ملکه بودن دادند وهمچنان ملکه ی انگلیس ...


485
اگه گفتین کاشف قاره آمریکا ... پلی است که قاره ی آسـیا را به قاره ی آمریکا متصل می کند ...


811
خشکی‌های زمین را قاره می‌نامند. ... بیشتر این قاره را دو کشور استرالیا و نیوزلند ...


887
قاره آسیا: ... جزیره یا مجمع الجزایر می باشند.چون اکثریت این قاره را دو کشور استرالیا و ...


792
کاشف آمریکا,کاشف واقعی آمریکا,کشف قاره آمریکا توسط مسلمانان,کاشف قاره آمریکا چه کسی بود,چه ...


389
شاید جالب باشد كه بدانیم ایده‌ی نام ... (Verrazanno) که يک کاشف اهل ... گرچه اين قاره جديد ...


968
در این قسمت، در مورد این کاشف و سایر ... آن را با نام استرالیا می ... چنین قاره‌ی ...


756
قاره ی آمریکا ... آن بوده اند نه کاشف این ... بزرگ ایرانی از قاره استرالیا در منابع ...


435
او در سال ۱۴۹۲ به این قاره رسید و گمان می ... اروپاست و نه کاشف یک قاره. ... ی اعتبار کتاب ...


562
قاره ی آمریکا را ... ایرانی از قاره استرالیا در ... مدعی شد کاشف قاره آمریکا ...