976
کاشف استرالیا. ... در افسانه های قرون وستایی نیز از قاره بزرگی در نیمکره ... چگونه خانه ی ...


13
لازم است ذکر شود استرالیا پنجمین قاره ازنظر بزرگی است. استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین یا ...


767
اُقیانوسیه یکی از قاره ... هستند. از جزیره‌های میان استرالیا و آمریکا گروه غربی ...


815
همه چیز درباره ی ... آن بوده اند نه کاشف این ... بزرگ ایرانی از قاره استرالیا در منابع ...


111
ملبورن به عنوان پایتخت ورزشی استرالیا و دارنده ی عنوان "شهر ... شرقی قاره استرالیا و منصوب ...


700
درس بیست و یکم : قاره ی استرالیا و جزایر اقیانوسیه کجاست؟ ویژگی های طبیعی: قاره ی استرالیا کم ...


428
تاهیتی دیدنی های سیدنی جاذبه های دیدنی استرالیا نکانهای تفریحی استرالیا ... قاره استرالیا ...


829
مشترک المنافع استرالیا ( Commonwealth of Australia) ، جزیره ای است واقع در قاره ی اقیانوسیه و اقیانوس ...


98
کاشف استرالیا ... مد نظر داشته، قاره استرالیا بوده، وی در ... استرالیا دیواره ی ...


172
9/18/2009 · آشنايي كامل با قاره استرالیا ... رأی به تحت قیمومیت ملکه بودن دادند وهمچنان ملکه ی انگلیس ...


821
کاشف آمریکا,کاشف واقعی آمریکا,کشف قاره آمریکا توسط مسلمانان,کاشف قاره آمریکا چه کسی بود,چه ...


229
52 سال است که سند کشف آمریکا به اسم " کريستف کلمب" ایتالیایی خورده اما در این زمینه نه تنها سند ...


258
اگه گفتین کاشف قاره آمریکا ... پلی است که قاره ی آسـیا را به قاره ی آمریکا متصل می کند ...


683
خشکی‌های زمین را قاره می‌نامند. ... بیشتر این قاره را دو کشور استرالیا و نیوزلند ...


781
قاره آسیا: ... جزیره یا مجمع الجزایر می باشند.چون اکثریت این قاره را دو کشور استرالیا و ...


861
تریم، گربه‌ی کاشف استرالیا! ... که با دورزدن استرالیا در ۱۸۱۰ دریافت که این منطقه یک قاره است.


511
در سرگذشت کلمب عناصر تصادفی متعددی وجود دارد که به اندازه ی سفر ... تصور کرد قاره ی آسیا ...


185
قاره ی آمریکا را ... ایرانی از قاره استرالیا در ... مدعی شد کاشف قاره آمریکا ...


44
کریستف کلمب، سوداگر و دریانورد اهل جنُوا در ایتالیا بود که بر حسب اتفاق قارهٔ آمریکا را کشف ...


494
او در سال ۱۴۹۲ به این قاره رسید و گمان ... و نه کاشف یک قاره. ... چرا گفته‌ی رهبر انقلاب ...