581
ابن ابی عقیل; ابن ولید; ابوغالب زراری; ابن قولویه; ابن‌داوود قمی; شیخ صدوق; ابن جنید اسکافی


374
محمدباقر مجلسی (۱۰۳۷ ه. ق در اصفهان - ۱۱۱۰ ه. ق در اصفهان) (۱۰۰۶–۱۰۷۷ شمسی) معروف به علامه ...